Change sorting method:

Kuyavian-Pomerania (Województwo kujawsko-pomorskie): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.


Highest ski resort in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (107 m)

The ski resort Myślęcinek – Bydgoszcz is the highest ski resort in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. With 107 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.


Kuyavian-Pomerania (Województwo kujawsko-pomorskie): highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts
1-2 out of 2 ski resorts