Change sorting method:

Klagenfurt-Villach: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Klagenfurt-Villach Region (mountain station): All 4 ski resorts sorted according to elevation. in the Klagenfurt-Villach Region.


Highest ski resort in the Klagenfurt-Villach Region (1,911 m)

The ski resort Gerlitzen is the highest ski resort in the Klagenfurt-Villach Region. With 1,911 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Klagenfurt-Villach Region.

Highest ski resort in the Klagenfurt-Villach Region – ski resort Gerlitzen

Klagenfurt-Villach: highest ski resorts

1-4 out of 4 ski resorts

Test result
911 m (1000 m - 1911 m)
45.1 km 13.1 km 29 km 3 km
  • 20 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
920 m (680 m - 1600 m)
17 km 5.7 km 7.6 km 3.7 km
  • 8 ski lifts
€ 38.50

Evaluation
105 m (555 m - 660 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 21,-
1-4 out of 4 ski resorts