Change sorting method:

Hida Mountains: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Hida Mountains (mountain station): All 24 ski resorts sorted according to elevation. in the Hida Mountains.


Highest ski resort in the Hida Mountains (2,190 m)

The ski resort Ciao Ontake Snow Resort is the highest ski resort in the Hida Mountains. With 2,190 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Hida Mountains.


Hida Mountains: highest ski resorts

1-24 out of 24 ski resorts

Evaluation
380 m (1810 m - 2190 m)
7.8 km 4.9 km 0.6 km 2.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
470 m (1314 m - 1784 m)
3.5 km 0.8 km 1.7 km 1 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
700 m (900 m - 1600 m)
15.5 km 9.6 km 4 km 1.9 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
600 m (950 m - 1550 m)
24 km 10.8 km 7 km 6.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 41,-

350 m (1200 m - 1550 m)
5 km 2 km 1.7 km 1.3 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

Evaluation
227 m (1312 m - 1539 m)
6 km 2.6 km 3 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

447 m (983 m - 1430 m)
30 km 12 km 9.6 km 8.4 km
 • 5 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 41,-

Evaluation
610 m (749 m - 1359 m)
8 km 2 km 6 km 0 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

445 m (905 m - 1350 m)
25.4 km 9 km 9.1 km 7.3 km
 • 9 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

488 m (742 m - 1230 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
349 m (853 m - 1202 m)
7 km 3 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3660,- / approx. € 30,-

300 m (900 m - 1200 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

400 m (800 m - 1200 m)
8 km 3 km 2.5 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

667 m (491 m - 1158 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 34,-

Evaluation
197 m (931 m - 1128 m)
1.7 km 1 km 0.5 km 0.2 km
 • 1 ski lift

Evaluation
69 m (1045 m - 1114 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

150 m (890 m - 1040 m)
4 km 1.4 km 1.8 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
303 m (630 m - 933 m)
5 km 1 km 2.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Evaluation
80 m (795 m - 875 m)
1.6 km 0.4 km 0.5 km 0.7 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
225 m (600 m - 825 m)
2.8 km 0.4 km 1.7 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 28,-

Evaluation
300 m (420 m - 720 m)
3 km 1.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Evaluation
315 m (335 m - 650 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

23 m (428 m - 451 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5500,- / approx. € 46,-
1-24 out of 24 ski resorts