Change sorting method:

Gastein: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Gastein (mountain station): All 4 ski resorts sorted according to elevation. in Gastein.


Highest ski resort in Gastein (2,650 m)

The ski resort Sportgastein is the highest ski resort in Gastein. With 2,650 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Gastein.

Highest ski resort in Gastein – ski resort Sportgastein

Gastein: highest ski resorts

1-4 out of 4 ski resorts

Test result
1065 m (1585 m - 2650 m)
18.2 km 3.5 km 13.2 km 1.5 km
  • 3 ski lifts
€ 58.50

Evaluation
928 m (1079 m - 2007 m)
11.9 km 3.5 km 6.4 km 2 km
  • 3 ski lifts
€ 39,-
1-4 out of 4 ski resorts