Change sorting method:

Base stations Albulatal (Albula Valley) (according to elevation)

All base stations in the Albulatal (Albula Valley) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in the Albulatal (Albula Valley)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in the Albulatal (Albula Valley) - highest entry point to the ski resort (1724 m)

The ski resort Mutten at 1,724 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in the Albulatal (Albula Valley).


Highest base stations in the Albulatal (Albula Valley)

1-4 out of 4 ski resorts

Evaluation
139 m (1724 m - 1863 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
SFr. 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
1181 m (1388 m - 2569 m)
23 km 10 km 12 km 1 km
  • 3 ski lifts
SFr. 43,- / approx. € 40,-

Evaluation
169 m (1371 m - 1540 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
SFr. 33,- / approx. € 31,-

Evaluation
100 m (1290 m - 1390 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-4 out of 4 ski resorts