Change sorting method:

Vigezzo Valley (Valle Vigezzo): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Vigezzo Valley (Valle Vigezzo) (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the Vigezzo Valley (Valle Vigezzo).


Highest ski resort in the Vigezzo Valley (Valle Vigezzo) (930 m)

The ski resort La Baitina is the highest ski resort in the Vigezzo Valley (Valle Vigezzo). With 930 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Vigezzo Valley (Valle Vigezzo).


Vigezzo Valley (Valle Vigezzo): highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts
1-1 out of 1 ski resorts