Change sorting method:

Traunviertel: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Traunviertel (mountain station): All 10 ski resorts sorted according to elevation. in the Traunviertel.


Highest ski resort in the Traunviertel (2,109 m)

The ski resort Krippenstein – Obertraun is the highest ski resort in the Traunviertel. With 2,109 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Traunviertel.

Highest ski resort in the Traunviertel – ski resort Krippenstein – Obertraun

Traunviertel: highest ski resorts

1-10 out of 10 ski resorts

Test result
1182 m (443 m - 1625 m)
10.6 km 6.5 km 3.1 km 1 km
  • 8 ski lifts
€ 41.10

Evaluation
980 m (620 m - 1600 m)
23 km 13 km 8 km 2 km
  • 10 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
125 m (655 m - 780 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift

Evaluation
30 m (550 m - 580 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 4,-
1-10 out of 10 ski resorts