Change sorting method:

Kyushu: highest ski resorts

List of the highest ski resorts on Kyushu (mountain station): All 3 ski resorts sorted according to elevation. on Kyushu.


Highest ski resort on Kyushu (1,610 m)

The ski resort Gokase Highlands is the highest ski resort on Kyushu. With 1,610 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift on Kyushu.


Kyushu: highest ski resorts

1-3 out of 3 ski resorts

Evaluation
187 m (1423 m - 1610 m)
1.8 km 1 km 0.8 km 0 km
  • 3 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 35,-

Evaluation
157 m (1159 m - 1316 m)
2.6 km 1.1 km 0.8 km 0.7 km
  • 3 ski lifts
¥ 6500,- / approx. € 45,-

Evaluation
184 m (724 m - 908 m)
2 km 0.3 km 1.4 km 0.3 km
  • 2 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 38,-
1-3 out of 3 ski resorts