Change sorting method:

Base stations Katschberg-Rennweg (according to elevation)

All base stations in the Holiday Region of Katschberg-Rennweg sorted according to base elevation - List of the highest base stations in the Holiday Region of Katschberg-Rennweg

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in the Holiday Region of Katschberg-Rennweg - highest entry point to the ski resort (1066 m)

The ski resort Katschberg at 1,066 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in the Holiday Region of Katschberg-Rennweg.

Highest base station in the Holiday Region of Katschberg-Rennweg – ski resort Katschberg

Highest base stations in the Holiday Region of Katschberg-Rennweg

1-1 out of 1 ski resorts

Test result
1154 m (1066 m - 2220 m)
70 km 10 km 50 km 10 km
  • 16 ski lifts
€ 49,-
1-1 out of 1 ski resorts