Change sorting method:

Gorj: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Gorj County (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in Gorj County.


Highest ski resort in Gorj County (1,918 m)

The ski resort Rânca (RO) is the highest ski resort in Gorj County. With 1,918 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Gorj County.


Gorj: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
338 m (1580 m - 1918 m)
3.4 km 0.6 km 1.4 km 1.4 km
  • 6 ski lifts
1-1 out of 1 ski resorts