Change sorting method:

Ski lifts Gitschberg-Jochtal

All ski resorts in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Gitschberg-Jochtal

A total of 15 ski lifts are included in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal .

Ski lifts Gitschberg-Jochtal – Ski lifts Gitschberg Jochtal

Most lifts in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal (15)

The ski resort Gitschberg Jochtal has with 15 lifts the most ski lifts in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal.

Lifts Gitschberg-Jochtal (for skiing)

1-1 out of 1 ski resorts

Test result
1203 m (1307 m - 2510 m)
55 km 18.5 km 27.2 km 9.3 km
  • 15 ski lifts
€ 52,-
1-1 out of 1 ski resorts