Change sorting method:

Gitschberg-Jochtal: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal.


Highest ski resort in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal (2,510 m)

The ski resort Gitschberg Jochtal is the highest ski resort in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal. With 2,510 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal.

Highest ski resort in the Ski & Holiday Area Gitschberg-Jochtal – ski resort Gitschberg Jochtal

Gitschberg-Jochtal: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Test result
1203 m (1307 m - 2510 m)
55 km 18.5 km 27.2 km 9.3 km
  • 15 ski lifts
€ 52,-
1-1 out of 1 ski resorts