Change sorting method:

Eifel County Bitburg-Prüm: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Eifel County Bitburg-Prüm (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in Eifel County Bitburg-Prüm.


Highest ski resort in Eifel County Bitburg-Prüm (697 m)

The ski resort Schwarzer Mann – Prüm is the highest ski resort in Eifel County Bitburg-Prüm. With 697 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Eifel County Bitburg-Prüm.


Eifel County Bitburg-Prüm: highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts
1-2 out of 2 ski resorts