Change sorting method:

Ski lifts Eastern Canada

All 134 ski resorts in Eastern Canada sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Eastern Canada

A total of 463 ski lifts are included in Eastern Canada .


Map: ski lifts in Eastern Canada

Eastern Canada – limit to

Eastern Canada – switch to

Most lifts in Eastern Canada (11)

The ski resort Mont Tremblant has with 11 lifts the most ski lifts in Eastern Canada.

Lifts Eastern Canada (for skiing)

1-50 out of 134 ski resorts

Test result
645 m (230 m - 875 m)
78.9 km 16.6 km 25.2 km 37.1 km
 • 11 ski lifts
C$ 99,- / approx. € 64,-

Evaluation
440 m (400 m - 840 m)
20 km 6 km 7 km 7 km
 • 9 ski lifts
C$ 62,- / approx. € 40,-

Evaluation
385 m (180 m - 565 m)
45 km 10 km 15 km 20 km
 • 8 ski lifts
C$ 72,- / approx. € 47,-

Evaluation
220 m (230 m - 450 m)
29.3 km 6.1 km 14.3 km 8.9 km
 • 8 ski lifts
C$ 70,- / approx. € 46,-

540 m (213 m - 753 m)
24 km 8 km 10 km 6 km
 • 8 ski lifts
C$ 43.50 / approx. € 28,-

Test result
213 m (416 m - 629 m)
38 km 10 km 20 km 8 km
 • 7 ski lifts
C$ 59.99 / approx. € 39,-

Evaluation
625 m (175 m - 800 m)
73 km 15 km 34 km 24 km
 • 7 ski lifts
C$ 79,- / approx. € 51,-

Evaluation
80 m (310 m - 390 m)
6 km 2 km 3.8 km 0.2 km
 • 7 ski lifts
C$ 62,- / approx. € 40,-

86 m (137 m - 223 m)
2.5 km 1 km 1 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
C$ 36,- / approx. € 23,-

Evaluation
770 m (36 m - 806 m)
39 km 12 km 16 km 11 km
 • 6 ski lifts
C$ 78,- / approx. € 51,-

Evaluation
167 m (109 m - 276 m)
23 km 5 km 12 km 6 km
 • 6 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 26,-

Evaluation
134 m (41 m - 175 m)
10 km 5.5 km 3.3 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
C$ 36.53 / approx. € 24,-

Evaluation
84 m (330 m - 414 m)
6 km 2 km 2.5 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
C$ 67,- / approx. € 44,-

Evaluation
88 m (274 m - 362 m)
5.6 km 0.4 km 1.9 km 3.3 km
 • 6 ski lifts
C$ 52.22 / approx. € 34,-

Evaluation
110 m (260 m - 370 m)
4 km 0.6 km 2 km 1.4 km
 • 6 ski lifts
C$ 63,- / approx. € 41,-

Test result
210 m (346 m - 556 m)
35 km 7 km 12 km 16 km
 • 5 ski lifts
C$ 52,- / approx. € 34,-

Evaluation
589 m (261 m - 850 m)
30 km 10 km 8 km 12 km
 • 5 ski lifts
C$ 62,- / approx. € 40,-

Evaluation
205 m (224 m - 429 m)
15 km 4 km 5 km 6 km
 • 5 ski lifts
C$ 40.88 / approx. € 27,-

Evaluation
295 m (165 m - 460 m)
20 km 10 km 6 km 4 km
 • 5 ski lifts
C$ 80,- / approx. € 52,-

Evaluation
245 m (185 m - 430 m)
9 km 2 km 6 km 1 km
 • 5 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 49,-

Evaluation
155 m (255 m - 410 m)
15 km 3 km 8 km 4 km
 • 5 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 49,-

Evaluation
70 m (300 m - 370 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
C$ 57.75 / approx. € 38,-

200 m (240 m - 440 m)
26 km
 • 5 ski lifts
C$ 44.75 / approx. € 29,-

92 m (50 m - 142 m)
11 km 1 km 3 km 7 km
 • 5 ski lifts
C$ 15,- / approx. € 10,-

160 m (150 m - 310 m)
8 km 2 km 3 km 3 km
 • 5 ski lifts
C$ 36.53 / approx. € 24,-

350 m (460 m - 810 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 5 ski lifts
C$ 43,- / approx. € 28,-

140 m (200 m - 340 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
C$ 37,- / approx. € 24,-

220 m (244 m - 464 m)
24 km
 • 5 ski lifts
C$ 46.75 / approx. € 30,-

130 m (110 m - 240 m)
5 km 1 km 3 km 1 km
 • 5 ski lifts
C$ 36,- / approx. € 23,-

190 m (240 m - 430 m)
 • 5 ski lifts
C$ 80,- / approx. € 52,-

Evaluation
345 m (248 m - 593 m)
32 km 8 km 14 km 10 km
 • 4 ski lifts
C$ 64,- / approx. € 42,-

Evaluation
226 m (291 m - 517 m)
21 km 5 km 7 km 9 km
 • 4 ski lifts
C$ 70.80 / approx. € 46,-

Evaluation
519 m (27 m - 546 m)
18 km 4 km 8 km 6 km
 • 4 ski lifts
C$ 60,- / approx. € 39,-

Evaluation
300 m (300 m - 600 m)
18 km 5 km 8 km 5 km
 • 4 ski lifts
C$ 50,- / approx. € 33,-

Evaluation
165 m (140 m - 305 m)
20 km 4 km 11 km 5 km
 • 4 ski lifts
C$ 41,- / approx. € 27,-

Evaluation
305 m (100 m - 405 m)
15 km 5 km 2 km 8 km
 • 4 ski lifts
 • Cat-skiing
C$ 36,- / approx. € 23,-

Evaluation
90 m (420 m - 510 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 4 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 49,-

Evaluation
79 m (120 m - 199 m)
3 km 1.7 km 1 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
C$ 54.87 / approx. € 36,-

Evaluation
60 m (310 m - 370 m)
4.3 km 1 km 2 km 1.3 km
 • 4 ski lifts
C$ 35,- / approx. € 23,-

Evaluation
100 m (280 m - 380 m)
3 km 1.8 km 0.7 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
C$ 73,- / approx. € 48,-

Evaluation
155 m (30 m - 185 m)
3 km 2.5 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 26,-

Evaluation
200 m (150 m - 350 m)
 • 4 ski lifts
C$ 37.39 / approx. € 24,-

Evaluation
50 m (30 m - 80 m)
1.5 km 0.2 km 0.9 km 0.4 km
 • 4 ski lifts
C$ 37,- / approx. € 24,-

130 m (250 m - 380 m)
10 km 2 km 6 km 2 km
 • 4 ski lifts
C$ 60,- / approx. € 39,-

200 m (232 m - 432 m)
8 km 4 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
C$ 36.99 / approx. € 24,-

155 m (42 m - 197 m)
10 km 2.5 km 5 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
C$ 30,- / approx. € 20,-
1-50 out of 134 ski resorts