Change sorting method:

Alpen Plus: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Alpen Plus ski pass area (mountain station): all 4 ski resorts sorted according to elevation in the Alpen Plus ski pass area


Highest ski resort in the Alpen Plus ski pass area (1,712 m)

The ski resort Brauneck – Lenggries/Wegscheid is the highest ski resort in the Alpen Plus ski pass area. With 1,712 m, it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Alpen Plus ski pass area.

Highest ski resort in the Alpen Plus ski pass area – ski resort Brauneck – Lenggries/Wegscheid

Alpen Plus: highest ski resorts

1-4 out of 4 ski resorts

Test result
1012 m (700 m - 1712 m)
30.7 km 3.5 km 20.7 km 6.5 km
  • 15 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
830 m (790 m - 1620 m)
3.2 km 0 km 0 km 3.2 km
  • 1 ski lift
€ 39,-

Test result
600 m (980 m - 1580 m)
14.2 km 1.7 km 8.2 km 4.3 km
  • 10 ski lifts
€ 46.50

Test result
713 m (850 m - 1563 m)
31.2 km 9.8 km 16.6 km 4.8 km
  • 13 ski lifts
€ 49.50
1-4 out of 4 ski resorts