Change sorting method:

Westlausitz: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Westlausitz (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in the Westlausitz.


Highest ski resort in the Westlausitz (416 m)

The ski resort Schwarzenberg – Elstra is the highest ski resort in the Westlausitz. With 416 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Westlausitz.


Westlausitz: highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts

Evaluation
116 m (300 m - 416 m)
1.5 km 0.9 km 0.6 km 0 km
  • 1 ski lift

Evaluation
40 m (370 m - 410 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-2 out of 2 ski resorts