Change sorting method:

Vercelli: elevation differences of ski resorts

All 2 ski resorts in the Province of Vercelli sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Province of Vercelli (2,063 m)

The ski resort Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey (Monterosa Ski) 2,063 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Province of Vercelli.

Biggest height difference in the Province of Vercelli – ski resort Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey (Monterosa Ski)

Ski resorts with the biggest elevation differences in the Province of Vercelli

1-2 out of 2 ski resorts
1-2 out of 2 ski resorts