Change sorting method:

Siena: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Province of Siena (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the Province of Siena.


Highest ski resort in the Province of Siena (1,738 m)

The ski resort Monte Amiata is the highest ski resort in the Province of Siena. With 1,738 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Province of Siena.


Siena: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
368 m (1370 m - 1738 m)
10 km 1.2 km 6.1 km 2.7 km
  • 8 ski lifts
€ 25,-
1-1 out of 1 ski resorts