Change sorting method:

Reschbachtal: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Reschbachtal (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the Reschbachtal.


Highest ski resort in the Reschbachtal (1,100 m)

The ski resort Mauth is the highest ski resort in the Reschbachtal. With 1,100 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Reschbachtal.


Reschbachtal: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts

Evaluation
100 m (1000 m - 1100 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-1 out of 1 ski resorts