Change sorting method:

Kulmbach: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the County of Kulmbach (mountain station): All ski resorts sorted according to elevation. in the County of Kulmbach.


Highest ski resort in the County of Kulmbach (630 m)

The ski resort Birkholzlift – Heinersreuth (Presseck) is the highest ski resort in the County of Kulmbach. With 630 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the County of Kulmbach.


Kulmbach: highest ski resorts

1-1 out of 1 ski resorts
1-1 out of 1 ski resorts