Change sorting method:

Ski lifts Chelyabinsk

All 8 ski resorts in the Chelyabinsk Oblast sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Chelyabinsk

A total of 32 ski lifts are included in the Chelyabinsk Oblast ​.


Most lifts in the Chelyabinsk Oblast (9)

The ski resort Solnechnaya Dolina (Sunny Valley) has with 9 lifts the most ski lifts in the Chelyabinsk Oblast.

Lifts Chelyabinsk (for skiing)

1-8 out of 8 ski resorts

Evaluation
210 m (345 m - 555 m)
8.2 km 3.1 km 5.1 km 0 km
  • 9 ski lifts

Evaluation
408 m (275 m - 683 m)
21.7 km 12.2 km 5.8 km 3.7 km
  • 8 ski lifts
RUB 2800,- / approx. € 35,-

Evaluation
168 m (183 m - 351 m)
4.4 km 2.5 km 1.2 km 0.7 km
  • 3 ski lifts
RUB 2000,- / approx. € 25,-

Evaluation
80 m (355 m - 435 m)
2.1 km 1 km 1.1 km 0 km
  • 3 ski lifts

Evaluation
240 m (370 m - 610 m)
10 km 7.6 km 2.4 km 0 km
  • 2 ski lifts

Evaluation
157 m (520 m - 677 m)
2.1 km 2.1 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
RUB 2000,- / approx. € 25,-

Evaluation
95 m (370 m - 465 m)
0.8 km 0.4 km 0.4 km 0 km
  • 1 ski lift
1-8 out of 8 ski resorts