Change sorting method:

Bulkley Nechako: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Bulkley Nechako Regional District (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in the Bulkley Nechako Regional District.


Highest ski resort in the Bulkley Nechako Regional District (1,980 m)

The ski resort Murray Ridge is the highest ski resort in the Bulkley Nechako Regional District. With 1,980 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Bulkley Nechako Regional District.


Map: highest ski resorts in the Bulkley Nechako Regional District (Top 10)

Bulkley Nechako – switch to

Bulkley Nechako: highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts

518 m (1462 m - 1980 m)
22 km 7 km 7 km 8 km
  • 2 ski lifts
C$ 42,- / approx. € 28,-

Evaluation
508 m (1142 m - 1650 m)
37 km 18 km 13 km 6 km
  • 4 ski lifts
C$ 60,- / approx. € 39,-
1-2 out of 2 ski resorts