Change sorting method:

Belgium: elevation differences of ski resorts

All 11 ski resorts in Belgium sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Belgium (180 m)

The ski resort Mont des Brumes ​ 180 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Belgium.


Ski resorts with the biggest elevation differences in Belgium

1-11 out of 11 ski resorts

Evaluation
180 m (350 m - 530 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
140 m (360 m - 500 m)
2.3 km 1 km 1.3 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
85 m (565 m - 650 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
  • 3 ski lifts

Evaluation
73 m (437 m - 510 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
70 m (530 m - 600 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
  • 3 ski lifts

Test result
65 m (60 m - 125 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
  • 6 ski lifts
€ 48,-

Evaluation
65 m (465 m - 530 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
48 m (16 m - 64 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km
€ 55,-

Test result
40 m (50 m - 90 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 4 ski lifts
€ 52,-

Evaluation
32 m (574 m - 606 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-11 out of 11 ski resorts