Change weather info:

Ski weather Valais (Wallis)

Weather forecast in the Canton of Valais (Wallis) for 43 ski resorts - Mountain weather in the Canton of Valais (Wallis) for 7 days


Weather Valais (Wallis)

Prevailing weather conditions in the Canton of Valais (Wallis) for skiing

Average values! Exact weather in the Canton of Valais (Wallis) for 43 ski resorts here

7-day-
ski weather
Thu 02-23
Fri 02-24
Sat 02-25
Sun 02-26
Mon 02-27
Tue 02-28
Wed 03-01
Thu
02-23
Fri
02-24
Sat
02-25
Sun
02-26
Mon
02-27
Tue
02-28
Wed
03-01
7-day-
ski weather

Weather map: ski weather in the Canton of Valais (Wallis)

Show map
Valais (Wallis) – limit to

Valais (Wallis) – switch to

Ski weather/mountain weather Valais (Wallis)

1-43 out of 43 ski resorts

Weather at ski resort Mountain 2550 m Base 1480 m
Thu
cloudy
-7/2 °C -1/10 °C
Fri
snow showers
-10/-5 °C -6/2 °C
Sat
fair
-13/-2 °C -8/4 °C
Sun
cloudy
-5/2 °C -1/7 °C
Mon
fair
-5/0 °C 0/7 °C
Tue
snow showers
-10/-3 °C -5/2 °C
Wed
snowfall
-14/-4 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2550 m -7/2 °C -10/-5 °C -13/-2 °C -5/2 °C -5/0 °C -10/-3 °C -14/-4 °C
Base 1480 m -1/10 °C -6/2 °C -8/4 °C -1/7 °C 0/7 °C -5/2 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 3111 m Base 1419 m
Thu
cloudy
-10/1 °C -1/11 °C
Fri
snow showers
-19/-5 °C -6/2 °C
Sat
fair
-18/1 °C -8/5 °C
Sun
cloudy
-5/3 °C -1/8 °C
Mon
fair
-10/0 °C 0/8 °C
Tue
snow showers
-18/-5 °C -5/2 °C
Wed
snowfall
-21/-4 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 3111 m -10/1 °C -19/-5 °C -18/1 °C -5/3 °C -10/0 °C -18/-5 °C -21/-4 °C
Base 1419 m -1/11 °C -6/2 °C -8/5 °C -1/8 °C 0/8 °C -5/2 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2869 m Base 1845 m
Thu
cloudy
-9/2 °C -3/5 °C
Fri
snow showers
-18/-4 °C -8/0 °C
Sat
cloudy
-17/2 °C -12/2 °C
Sun
very cloudy
-4/4 °C -2/5 °C
Mon
very cloudy
-9/1 °C -1/4 °C
Tue
snow showers
-17/-4 °C -8/0 °C
Wed
snow showers
-20/-3 °C -10/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
very cloudy
Mon
very cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2869 m -9/2 °C -18/-4 °C -17/2 °C -4/4 °C -9/1 °C -17/-4 °C -20/-3 °C
Base 1845 m -3/5 °C -8/0 °C -12/2 °C -2/5 °C -1/4 °C -8/0 °C -10/1 °C

Weather at ski resort Mountain 3148 m Base 1559 m
Thu
cloudy
-11/0 °C -4/8 °C
Fri
snow showers
-20/-6 °C -7/1 °C
Sat
cloudy
-19/0 °C -10/4 °C
Sun
cloudy
-6/2 °C -2/8 °C
Mon
cloudy
-11/-1 °C -2/6 °C
Tue
snow showers
-19/-6 °C -7/2 °C
Wed
snow showers
-22/-5 °C -11/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 3148 m -11/0 °C -20/-6 °C -19/0 °C -6/2 °C -11/-1 °C -19/-6 °C -22/-5 °C
Base 1559 m -4/8 °C -7/1 °C -10/4 °C -2/8 °C -2/6 °C -7/2 °C -11/2 °C

Weather at ski resort Mountain 3899 m Base 1562 m
Thu
cloudy
-14/-5 °C -4/9 °C
Fri
snow showers
-23/-11 °C -7/2 °C
Sat
cloudy
-22/-5 °C -10/5 °C
Sun
cloudy
-9/-3 °C -2/9 °C
Mon
cloudy
-14/-6 °C -2/7 °C
Tue
snow showers
-22/-11 °C -7/2 °C
Wed
snow showers
-25/-10 °C -11/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 3899 m -14/-5 °C -23/-11 °C -22/-5 °C -9/-3 °C -14/-6 °C -22/-11 °C -25/-10 °C
Base 1562 m -4/9 °C -7/2 °C -10/5 °C -2/9 °C -2/7 °C -7/2 °C -11/2 °C

Weather at ski resort Mountain 3330 m Base 821 m
Thu
cloudy
-14/-2 °C 2/12 °C
Fri
snow showers
-17/-7 °C -3/7 °C
Sat
cloudy
-15/-1 °C -5/8 °C
Sun
cloudy
-7/-2 °C 2/12 °C
Mon
cloudy
-19/-4 °C 3/10 °C
Tue
snow showers
-19/-10 °C -3/7 °C
Wed
snowfall
-18/-6 °C -5/7 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 3330 m -14/-2 °C -17/-7 °C -15/-1 °C -7/-2 °C -19/-4 °C -19/-10 °C -18/-6 °C
Base 821 m 2/12 °C -3/7 °C -5/8 °C 2/12 °C 3/10 °C -3/7 °C -5/7 °C

Weather at ski resort Mountain 2466 m Base 1000 m
Thu
cloudy
-2/5 °C 2/13 °C
Fri
snow showers
-9/-1 °C -5/2 °C
Sat
cloudy
-10/0 °C -6/8 °C
Sun
cloudy
-2/3 °C 2/11 °C
Mon
fair
-3/3 °C 1/11 °C
Tue
snowfall
-9/-1 °C -5/7 °C
Wed
snowfall
-10/-1 °C -6/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snowfall
Wed
snowfall
Mountain 2466 m -2/5 °C -9/-1 °C -10/0 °C -2/3 °C -3/3 °C -9/-1 °C -10/-1 °C
Base 1000 m 2/13 °C -5/2 °C -6/8 °C 2/11 °C 1/11 °C -5/7 °C -6/2 °C

Weather at ski resort Mountain 3573 m Base 1800 m
Thu
cloudy
-13/-3 °C -5/7 °C
Fri
snow showers
-22/-9 °C -8/0 °C
Sat
cloudy
-21/-3 °C -11/3 °C
Sun
cloudy
-8/-1 °C -3/7 °C
Mon
cloudy
-13/-4 °C -3/5 °C
Tue
snow showers
-21/-9 °C -8/2 °C
Wed
snow showers
-24/-8 °C -12/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 3573 m -13/-3 °C -22/-9 °C -21/-3 °C -8/-1 °C -13/-4 °C -21/-9 °C -24/-8 °C
Base 1800 m -5/7 °C -8/0 °C -11/3 °C -3/7 °C -3/5 °C -8/2 °C -12/1 °C

Weather at ski resort Mountain 2883 m Base 1510 m
Thu
cloudy
-10/2 °C -1/10 °C
Fri
snow showers
-19/-4 °C -6/2 °C
Sat
fair
-18/2 °C -8/4 °C
Sun
cloudy
-5/4 °C -1/7 °C
Mon
fair
-10/1 °C 0/7 °C
Tue
snow showers
-18/-4 °C -5/2 °C
Wed
snowfall
-21/-3 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2883 m -10/2 °C -19/-4 °C -18/2 °C -5/4 °C -10/1 °C -18/-4 °C -21/-3 °C
Base 1510 m -1/10 °C -6/2 °C -8/4 °C -1/7 °C 0/7 °C -5/2 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2900 m Base 1570 m
Thu
cloudy
-13/-1 °C -4/8 °C
Fri
snow showers
-16/-6 °C -7/1 °C
Sat
cloudy
-14/0 °C -10/4 °C
Sun
cloudy
-6/-1 °C -2/8 °C
Mon
cloudy
-18/-3 °C -2/6 °C
Tue
snow showers
-18/-9 °C -7/2 °C
Wed
snow showers
-17/-5 °C -11/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2900 m -13/-1 °C -16/-6 °C -14/0 °C -6/-1 °C -18/-3 °C -18/-9 °C -17/-5 °C
Base 1570 m -4/8 °C -7/1 °C -10/4 °C -2/8 °C -2/6 °C -7/2 °C -11/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2558 m Base 1600 m
Thu
cloudy
-9/4 °C -3/6 °C
Fri
snow showers
-18/-2 °C -8/1 °C
Sat
cloudy
-17/3 °C -12/3 °C
Sun
very cloudy
-4/6 °C -2/6 °C
Mon
very cloudy
-9/3 °C -1/5 °C
Tue
snow showers
-17/-2 °C -8/1 °C
Wed
snow showers
-20/-1 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
very cloudy
Mon
very cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2558 m -9/4 °C -18/-2 °C -17/3 °C -4/6 °C -9/3 °C -17/-2 °C -20/-1 °C
Base 1600 m -3/6 °C -8/1 °C -12/3 °C -2/6 °C -1/5 °C -8/1 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 3118 m Base 1322 m
Thu
cloudy
-10/1 °C -1/8 °C
Fri
snow showers
-19/-5 °C -6/2 °C
Sat
cloudy
-18/1 °C -10/5 °C
Sun
very cloudy
-5/3 °C 0/8 °C
Mon
very cloudy
-10/0 °C 1/7 °C
Tue
snow showers
-18/-5 °C -6/3 °C
Wed
snow showers
-21/-4 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
very cloudy
Mon
very cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 3118 m -10/1 °C -19/-5 °C -18/1 °C -5/3 °C -10/0 °C -18/-5 °C -21/-4 °C
Base 1322 m -1/8 °C -6/2 °C -10/5 °C 0/8 °C 1/7 °C -6/3 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2864 m Base 1619 m
Thu
cloudy
-9/2 °C -4/8 °C
Fri
snow showers
-18/-4 °C -7/1 °C
Sat
cloudy
-17/2 °C -10/4 °C
Sun
cloudy
-4/4 °C -2/8 °C
Mon
cloudy
-9/1 °C -2/6 °C
Tue
snow showers
-17/-4 °C -7/2 °C
Wed
snow showers
-20/-3 °C -11/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2864 m -9/2 °C -18/-4 °C -17/2 °C -4/4 °C -9/1 °C -17/-4 °C -20/-3 °C
Base 1619 m -4/8 °C -7/1 °C -10/4 °C -2/8 °C -2/6 °C -7/2 °C -11/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2420 m Base 1500 m
Thu
cloudy
-5/4 °C -1/8 °C
Fri
snow showers
-10/-2 °C -6/2 °C
Sat
cloudy
-11/0 °C -8/4 °C
Sun
cloudy
-4/3 °C -1/8 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C 0/6 °C
Tue
snow showers
-9/-2 °C -6/2 °C
Wed
snowfall
-13/-2 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2420 m -5/4 °C -10/-2 °C -11/0 °C -4/3 °C -5/2 °C -9/-2 °C -13/-2 °C
Base 1500 m -1/8 °C -6/2 °C -8/4 °C -1/8 °C 0/6 °C -6/2 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 3025 m Base 1655 m
Thu
cloudy
-10/1 °C -2/9 °C
Fri
snow showers
-19/-5 °C -7/2 °C
Sat
fair
-18/1 °C -9/3 °C
Sun
cloudy
-5/3 °C -2/6 °C
Mon
fair
-10/0 °C -1/6 °C
Tue
snow showers
-18/-5 °C -6/2 °C
Wed
snowfall
-21/-4 °C -9/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 3025 m -10/1 °C -19/-5 °C -18/1 °C -5/3 °C -10/0 °C -18/-5 °C -21/-4 °C
Base 1655 m -2/9 °C -7/2 °C -9/3 °C -2/6 °C -1/6 °C -6/2 °C -9/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2610 m Base 1411 m
Thu
cloudy
-5/0 °C -1/11 °C
Fri
snow showers
-10/-3 °C -6/2 °C
Sat
fair
-12/-3 °C -8/5 °C
Sun
cloudy
-4/0 °C -1/8 °C
Mon
fair
-3/-1 °C 0/8 °C
Tue
snow showers
-9/-3 °C -5/2 °C
Wed
snowfall
-12/-5 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2610 m -5/0 °C -10/-3 °C -12/-3 °C -4/0 °C -3/-1 °C -9/-3 °C -12/-5 °C
Base 1411 m -1/11 °C -6/2 °C -8/5 °C -1/8 °C 0/8 °C -5/2 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2374 m Base 1341 m
Thu
cloudy
-4/5 °C 1/10 °C
Fri
snow showers
-9/-2 °C -4/2 °C
Sat
cloudy
-11/-1 °C -6/6 °C
Sun
cloudy
-4/2 °C 1/10 °C
Mon
cloudy
-3/2 °C 2/8 °C
Tue
snow showers
-8/-2 °C -4/2 °C
Wed
snowfall
-11/-2 °C -6/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2374 m -4/5 °C -9/-2 °C -11/-1 °C -4/2 °C -3/2 °C -8/-2 °C -11/-2 °C
Base 1341 m 1/10 °C -4/2 °C -6/6 °C 1/10 °C 2/8 °C -4/2 °C -6/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2680 m Base 1380 m
Thu
cloudy
-12/0 °C 1/9 °C
Fri
snow showers
-15/-5 °C -4/2 °C
Sat
cloudy
-13/1 °C -6/5 °C
Sun
cloudy
-5/0 °C 1/9 °C
Mon
cloudy
-17/-2 °C 2/7 °C
Tue
snow showers
-17/-8 °C -4/2 °C
Wed
snowfall
-16/-4 °C -6/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2680 m -12/0 °C -15/-5 °C -13/1 °C -5/0 °C -17/-2 °C -17/-8 °C -16/-4 °C
Base 1380 m 1/9 °C -4/2 °C -6/5 °C 1/9 °C 2/7 °C -4/2 °C -6/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2500 m Base 1220 m
Thu
cloudy
-5/2 °C 0/12 °C
Fri
snow showers
-10/-1 °C -5/2 °C
Sat
fair
-12/-1 °C -7/6 °C
Sun
cloudy
-4/2 °C 0/9 °C
Mon
fair
-3/1 °C 1/9 °C
Tue
snow showers
-9/-1 °C -4/5 °C
Wed
snowfall
-12/-3 °C -7/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2500 m -5/2 °C -10/-1 °C -12/-1 °C -4/2 °C -3/1 °C -9/-1 °C -12/-3 °C
Base 1220 m 0/12 °C -5/2 °C -7/6 °C 0/9 °C 1/9 °C -4/5 °C -7/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2980 m Base 2000 m
Thu
cloudy
-14/-2 °C -6/5 °C
Fri
snow showers
-17/-7 °C -9/-2 °C
Sat
cloudy
-15/-1 °C -12/1 °C
Sun
cloudy
-7/-2 °C -4/5 °C
Mon
cloudy
-19/-4 °C -4/3 °C
Tue
snow showers
-19/-10 °C -9/0 °C
Wed
snow showers
-18/-6 °C -13/-1 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2980 m -14/-2 °C -17/-7 °C -15/-1 °C -7/-2 °C -19/-4 °C -19/-10 °C -18/-6 °C
Base 2000 m -6/5 °C -9/-2 °C -12/1 °C -4/5 °C -4/3 °C -9/0 °C -13/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 2400 m Base 1672 m
Thu
cloudy
-7/4 °C -4/8 °C
Fri
snow showers
-10/-3 °C -7/1 °C
Sat
cloudy
-13/0 °C -10/4 °C
Sun
cloudy
-5/4 °C -2/8 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C -2/6 °C
Tue
snow showers
-10/-1 °C -7/2 °C
Wed
snow showers
-14/-2 °C -11/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2400 m -7/4 °C -10/-3 °C -13/0 °C -5/4 °C -5/2 °C -10/-1 °C -14/-2 °C
Base 1672 m -4/8 °C -7/1 °C -10/4 °C -2/8 °C -2/6 °C -7/2 °C -11/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2200 m Base 1100 m
Thu
cloudy
-2/5 °C 3/11 °C
Fri
snow showers
-9/-1 °C -2/2 °C
Sat
cloudy
-10/0 °C -8/7 °C
Sun
cloudy
-2/3 °C 1/9 °C
Mon
cloudy
-3/3 °C 2/9 °C
Tue
snow showers
-9/-1 °C -1/7 °C
Wed
snowfall
-10/-1 °C -4/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2200 m -2/5 °C -9/-1 °C -10/0 °C -2/3 °C -3/3 °C -9/-1 °C -10/-1 °C
Base 1100 m 3/11 °C -2/2 °C -8/7 °C 1/9 °C 2/9 °C -1/7 °C -4/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2427 m Base 1400 m
Thu
cloudy
-5/4 °C 1/9 °C
Fri
snow showers
-10/-2 °C -4/2 °C
Sat
cloudy
-11/0 °C -6/5 °C
Sun
cloudy
-4/3 °C 1/9 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C 2/7 °C
Tue
snow showers
-9/-2 °C -4/2 °C
Wed
snowfall
-13/-2 °C -6/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2427 m -5/4 °C -10/-2 °C -11/0 °C -4/3 °C -5/2 °C -9/-2 °C -13/-2 °C
Base 1400 m 1/9 °C -4/2 °C -6/5 °C 1/9 °C 2/7 °C -4/2 °C -6/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2640 m Base 1495 m
Thu
cloudy
-12/1 °C 0/8 °C
Fri
snow showers
-15/-4 °C -5/2 °C
Sat
cloudy
-13/2 °C -7/4 °C
Sun
cloudy
-5/1 °C 0/8 °C
Mon
cloudy
-17/-1 °C 1/6 °C
Tue
snow showers
-17/-7 °C -5/2 °C
Wed
snowfall
-16/-3 °C -7/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2640 m -12/1 °C -15/-4 °C -13/2 °C -5/1 °C -17/-1 °C -17/-7 °C -16/-3 °C
Base 1495 m 0/8 °C -5/2 °C -7/4 °C 0/8 °C 1/6 °C -5/2 °C -7/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2338 m Base 1340 m
Thu
cloudy
-4/5 °C -1/8 °C
Fri
snow showers
-9/-2 °C -6/2 °C
Sat
cloudy
-11/-1 °C -10/5 °C
Sun
very cloudy
-4/2 °C 0/8 °C
Mon
very cloudy
-3/2 °C 1/7 °C
Tue
snow showers
-8/-2 °C -6/3 °C
Wed
snow showers
-11/-2 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
very cloudy
Mon
very cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2338 m -4/5 °C -9/-2 °C -11/-1 °C -4/2 °C -3/2 °C -8/-2 °C -11/-2 °C
Base 1340 m -1/8 °C -6/2 °C -10/5 °C 0/8 °C 1/7 °C -6/3 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2200 m Base 1600 m
Thu
cloudy
-10/4 °C -8/7 °C
Fri
snowfall
-13/-1 °C -11/2 °C
Sat
cloudy
-11/5 °C -9/8 °C
Sun
fair
-3/4 °C -1/7 °C
Mon
cloudy
-15/2 °C -13/5 °C
Tue
snowfall
-15/-4 °C -13/-1 °C
Wed
snow showers
-14/0 °C -12/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snowfall
Sat
cloudy
Sun
fair
Mon
cloudy
Tue
snowfall
Wed
snow showers
Mountain 2200 m -10/4 °C -13/-1 °C -11/5 °C -3/4 °C -15/2 °C -15/-4 °C -14/0 °C
Base 1600 m -8/7 °C -11/2 °C -9/8 °C -1/7 °C -13/5 °C -13/-1 °C -12/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2194 m Base 1486 m
Thu
cloudy
-5/4 °C 1/9 °C
Fri
snow showers
-10/-2 °C -4/2 °C
Sat
cloudy
-11/0 °C -10/5 °C
Sun
cloudy
-4/3 °C -1/7 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C 0/7 °C
Tue
snow showers
-9/-2 °C -3/2 °C
Wed
snowfall
-13/-2 °C -6/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2194 m -5/4 °C -10/-2 °C -11/0 °C -4/3 °C -5/2 °C -9/-2 °C -13/-2 °C
Base 1486 m 1/9 °C -4/2 °C -10/5 °C -1/7 °C 0/7 °C -3/2 °C -6/1 °C

Weather at ski resort Mountain 2200 m Base 1260 m
Thu
cloudy
-5/6 °C 0/12 °C
Fri
snow showers
-10/-1 °C -5/2 °C
Sat
fair
-12/0 °C -7/6 °C
Sun
cloudy
-5/3 °C 0/9 °C
Mon
fair
-4/3 °C 1/9 °C
Tue
snow showers
-9/-1 °C -4/5 °C
Wed
snowfall
-12/-1 °C -7/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2200 m -5/6 °C -10/-1 °C -12/0 °C -5/3 °C -4/3 °C -9/-1 °C -12/-1 °C
Base 1260 m 0/12 °C -5/2 °C -7/6 °C 0/9 °C 1/9 °C -4/5 °C -7/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2267 m Base 1595 m
Thu
cloudy
-5/4 °C 1/9 °C
Fri
snow showers
-10/-2 °C -4/2 °C
Sat
cloudy
-11/0 °C -10/5 °C
Sun
cloudy
-4/3 °C -1/7 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C 0/7 °C
Tue
snow showers
-9/-2 °C -3/2 °C
Wed
snowfall
-13/-2 °C -6/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2267 m -5/4 °C -10/-2 °C -11/0 °C -4/3 °C -5/2 °C -9/-2 °C -13/-2 °C
Base 1595 m 1/9 °C -4/2 °C -10/5 °C -1/7 °C 0/7 °C -3/2 °C -6/1 °C

Weather at ski resort Mountain 2535 m Base 1850 m
Thu
cloudy
-9/4 °C -3/6 °C
Fri
snow showers
-18/-2 °C -8/1 °C
Sat
cloudy
-17/3 °C -12/3 °C
Sun
very cloudy
-4/6 °C -2/6 °C
Mon
very cloudy
-9/3 °C -1/5 °C
Tue
snow showers
-17/-2 °C -8/1 °C
Wed
snow showers
-20/-1 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
very cloudy
Mon
very cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2535 m -9/4 °C -18/-2 °C -17/3 °C -4/6 °C -9/3 °C -17/-2 °C -20/-1 °C
Base 1850 m -3/6 °C -8/1 °C -12/3 °C -2/6 °C -1/5 °C -8/1 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2270 m Base 1750 m
Thu
cloudy
-5/2 °C -3/6 °C
Fri
snow showers
-11/-3 °C -8/1 °C
Sat
cloudy
-13/-1 °C -12/3 °C
Sun
very cloudy
-5/1 °C -2/6 °C
Mon
very cloudy
-5/1 °C -1/5 °C
Tue
snow showers
-9/-3 °C -8/1 °C
Wed
snow showers
-13/-2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
very cloudy
Mon
very cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2270 m -5/2 °C -11/-3 °C -13/-1 °C -5/1 °C -5/1 °C -9/-3 °C -13/-2 °C
Base 1750 m -3/6 °C -8/1 °C -12/3 °C -2/6 °C -1/5 °C -8/1 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2800 m Base 1950 m
Thu
cloudy
-13/0 °C -8/6 °C
Fri
snowfall
-16/-5 °C -11/1 °C
Sat
cloudy
-14/1 °C -9/7 °C
Sun
fair
-6/0 °C -1/6 °C
Mon
cloudy
-18/-2 °C -13/4 °C
Tue
snowfall
-18/-8 °C -13/-2 °C
Wed
snow showers
-17/-4 °C -12/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snowfall
Sat
cloudy
Sun
fair
Mon
cloudy
Tue
snowfall
Wed
snow showers
Mountain 2800 m -13/0 °C -16/-5 °C -14/1 °C -6/0 °C -18/-2 °C -18/-8 °C -17/-4 °C
Base 1950 m -8/6 °C -11/1 °C -9/7 °C -1/6 °C -13/4 °C -13/-2 °C -12/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2221 m Base 1526 m
Thu
cloudy
-4/7 °C -2/10 °C
Fri
snow showers
-9/0 °C -7/2 °C
Sat
fair
-11/1 °C -9/4 °C
Sun
cloudy
-4/4 °C -2/7 °C
Mon
fair
-3/4 °C -1/7 °C
Tue
snow showers
-8/0 °C -6/2 °C
Wed
snowfall
-11/0 °C -9/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
fair
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 2221 m -4/7 °C -9/0 °C -11/1 °C -4/4 °C -3/4 °C -8/0 °C -11/0 °C
Base 1526 m -2/10 °C -7/2 °C -9/4 °C -2/7 °C -1/7 °C -6/2 °C -9/2 °C

Weather at ski resort Mountain 2200 m Base 1880 m
Thu
cloudy
-7/4 °C -5/6 °C
Fri
snow showers
-10/-3 °C -8/-1 °C
Sat
cloudy
-13/0 °C -11/2 °C
Sun
cloudy
-5/4 °C -3/6 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C -3/4 °C
Tue
snow showers
-10/-1 °C -8/1 °C
Wed
snow showers
-14/-2 °C -12/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2200 m -7/4 °C -10/-3 °C -13/0 °C -5/4 °C -5/2 °C -10/-1 °C -14/-2 °C
Base 1880 m -5/6 °C -8/-1 °C -11/2 °C -3/6 °C -3/4 °C -8/1 °C -12/0 °C

Weather at ski resort Mountain 2200 m Base 1730 m
Thu
cloudy
-7/4 °C -5/7 °C
Fri
snow showers
-10/-3 °C -8/0 °C
Sat
cloudy
-13/0 °C -11/3 °C
Sun
cloudy
-5/4 °C -3/7 °C
Mon
cloudy
-5/2 °C -3/5 °C
Tue
snow showers
-10/-1 °C -8/2 °C
Wed
snow showers
-14/-2 °C -12/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 2200 m -7/4 °C -10/-3 °C -13/0 °C -5/4 °C -5/2 °C -10/-1 °C -14/-2 °C
Base 1730 m -5/7 °C -8/0 °C -11/3 °C -3/7 °C -3/5 °C -8/2 °C -12/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1600 m Base 1365 m
Thu
cloudy
-3/6 °C -2/8 °C
Fri
snow showers
-9/1 °C -8/2 °C
Sat
cloudy
-11/3 °C -10/5 °C
Sun
cloudy
-3/5 °C -2/7 °C
Mon
cloudy
-3/5 °C -2/7 °C
Tue
snow showers
-7/1 °C -6/3 °C
Wed
snow showers
-11/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 1600 m -3/6 °C -9/1 °C -11/3 °C -3/5 °C -3/5 °C -7/1 °C -11/2 °C
Base 1365 m -2/8 °C -8/2 °C -10/5 °C -2/7 °C -2/7 °C -6/3 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1600 m Base 1550 m
Thu
cloudy
-2/8 °C -2/9 °C
Fri
snow showers
-7/2 °C -7/2 °C
Sat
cloudy
-8/4 °C -8/5 °C
Sun
cloudy
-1/7 °C -1/8 °C
Mon
cloudy
-2/6 °C -2/7 °C
Tue
snow showers
-6/2 °C -6/2 °C
Wed
snowfall
-10/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 1600 m -2/8 °C -7/2 °C -8/4 °C -1/7 °C -2/6 °C -6/2 °C -10/2 °C
Base 1550 m -2/9 °C -7/2 °C -8/5 °C -1/8 °C -2/7 °C -6/2 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1450 m Base 1330 m
Thu
cloudy
-2/7 °C -2/8 °C
Fri
snow showers
-8/2 °C -8/2 °C
Sat
cloudy
-10/4 °C -10/5 °C
Sun
cloudy
-2/6 °C -2/7 °C
Mon
cloudy
-2/6 °C -2/7 °C
Tue
snow showers
-6/2 °C -6/3 °C
Wed
snow showers
-10/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 1450 m -2/7 °C -8/2 °C -10/4 °C -2/6 °C -2/6 °C -6/2 °C -10/2 °C
Base 1330 m -2/8 °C -8/2 °C -10/5 °C -2/7 °C -2/7 °C -6/3 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1550 m Base 1410 m
Thu
cloudy
-4/8 °C -3/10 °C
Fri
snow showers
-7/1 °C -6/3 °C
Sat
cloudy
-10/4 °C -9/6 °C
Sun
cloudy
-2/8 °C -1/10 °C
Mon
cloudy
-2/6 °C -1/8 °C
Tue
snow showers
-7/2 °C -6/5 °C
Wed
snow showers
-11/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 1550 m -4/8 °C -7/1 °C -10/4 °C -2/8 °C -2/6 °C -7/2 °C -11/2 °C
Base 1410 m -3/10 °C -6/3 °C -9/6 °C -1/10 °C -1/8 °C -6/5 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1532 m Base 1483 m
Thu
cloudy
-4/9 °C -3/9 °C
Fri
snow showers
-7/2 °C -6/2 °C
Sat
cloudy
-10/5 °C -9/5 °C
Sun
cloudy
-2/9 °C -1/9 °C
Mon
cloudy
-2/7 °C -1/7 °C
Tue
snow showers
-7/2 °C -6/2 °C
Wed
snow showers
-11/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 1532 m -4/9 °C -7/2 °C -10/5 °C -2/9 °C -2/7 °C -7/2 °C -11/2 °C
Base 1483 m -3/9 °C -6/2 °C -9/5 °C -1/9 °C -1/7 °C -6/2 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1500 m Base 1450 m
Thu
cloudy
-3/9 °C -3/9 °C
Fri
snow showers
-6/2 °C -6/2 °C
Sat
cloudy
-9/5 °C -9/5 °C
Sun
cloudy
-1/9 °C -1/9 °C
Mon
cloudy
-1/7 °C -1/7 °C
Tue
snow showers
-6/2 °C -6/4 °C
Wed
snow showers
-10/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 1500 m -3/9 °C -6/2 °C -9/5 °C -1/9 °C -1/7 °C -6/2 °C -10/2 °C
Base 1450 m -3/9 °C -6/2 °C -9/5 °C -1/9 °C -1/7 °C -6/4 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1350 m Base 1320 m
Thu
cloudy
2/10 °C 2/10 °C
Fri
snow showers
-3/2 °C -3/2 °C
Sat
cloudy
-9/6 °C -9/6 °C
Sun
cloudy
0/8 °C 0/8 °C
Mon
cloudy
1/8 °C 1/8 °C
Tue
snow showers
-2/2 °C -2/2 °C
Wed
snowfall
-5/2 °C -5/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snowfall
Mountain 1350 m 2/10 °C -3/2 °C -9/6 °C 0/8 °C 1/8 °C -2/2 °C -5/2 °C
Base 1320 m 2/10 °C -3/2 °C -9/6 °C 0/8 °C 1/8 °C -2/2 °C -5/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1455 m Base 1450 m
Thu
cloudy
-3/9 °C -3/9 °C
Fri
snow showers
-6/2 °C -6/2 °C
Sat
cloudy
-9/5 °C -9/5 °C
Sun
cloudy
-1/9 °C -1/9 °C
Mon
cloudy
-1/7 °C -1/7 °C
Tue
snow showers
-6/4 °C -6/4 °C
Wed
snow showers
-10/2 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
cloudy
Fri
snow showers
Sat
cloudy
Sun
cloudy
Mon
cloudy
Tue
snow showers
Wed
snow showers
Mountain 1455 m -3/9 °C -6/2 °C -9/5 °C -1/9 °C -1/7 °C -6/4 °C -10/2 °C
Base 1450 m -3/9 °C -6/2 °C -9/5 °C -1/9 °C -1/7 °C -6/4 °C -10/2 °C
1-43 out of 43 ski resorts