Change weather info:

Ski weather Hokkaido

Weather forecast on Hokkaido for 38 ski resorts - Mountain weather on Hokkaido for 7 days


Weather Hokkaido

Prevailing weather conditions on Hokkaido for skiing

Average values! Exact weather on Hokkaido for 38 ski resorts here

7-day-
ski weather
Thu 02-23
Fri 02-24
Sat 02-25
Sun 02-26
Mon 02-27
Tue 02-28
Wed 03-01
Thu
02-23
Fri
02-24
Sat
02-25
Sun
02-26
Mon
02-27
Tue
02-28
Wed
03-01
7-day-
ski weather

Weather map: ski weather on Hokkaido

Show map
Hokkaido – limit to

Ski weather/mountain weather Hokkaido

1-38 out of 38 ski resorts

Weather at ski resort Mountain 1200 m Base 300 m
Thu
snowfall
-13/-2 °C -9/4 °C
Fri
snowfall
-17/-10 °C -13/-4 °C
Sat
snow showers
-16/-8 °C -12/-2 °C
Sun
snowfall
-20/-12 °C -16/-6 °C
Mon
very cloudy
-18/-10 °C -14/-4 °C
Tue
snowfall
-13/-4 °C -9/2 °C
Wed
very cloudy
-10/-3 °C -6/3 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 1200 m -13/-2 °C -17/-10 °C -16/-8 °C -20/-12 °C -18/-10 °C -13/-4 °C -10/-3 °C
Base 300 m -9/4 °C -13/-4 °C -12/-2 °C -16/-6 °C -14/-4 °C -9/2 °C -6/3 °C

Weather at ski resort Mountain 994 m Base 400 m
Thu
snowfall
-12/0 °C -10/3 °C
Fri
snowfall
-16/-8 °C -14/-5 °C
Sat
snow showers
-15/-6 °C -13/-3 °C
Sun
snowfall
-19/-10 °C -17/-7 °C
Mon
very cloudy
-17/-8 °C -15/-5 °C
Tue
snowfall
-12/-2 °C -10/1 °C
Wed
very cloudy
-9/-1 °C -7/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 994 m -12/0 °C -16/-8 °C -15/-6 °C -19/-10 °C -17/-8 °C -12/-2 °C -9/-1 °C
Base 400 m -10/3 °C -14/-5 °C -13/-3 °C -17/-7 °C -15/-5 °C -10/1 °C -7/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1202 m Base 245 m
Thu
snowfall
-13/-2 °C -4/0 °C
Fri
very cloudy
-17/-10 °C -10/-3 °C
Sat
snow showers
-16/-8 °C -11/-1 °C
Sun
cloudy
-20/-12 °C -12/-7 °C
Mon
fair
-18/-10 °C -13/-3 °C
Tue
fair
-13/-4 °C -12/0 °C
Wed
snowfall
-10/-3 °C -1/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 1202 m -13/-2 °C -17/-10 °C -16/-8 °C -20/-12 °C -18/-10 °C -13/-4 °C -10/-3 °C
Base 245 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C

Weather at ski resort Mountain 1180 m Base 551 m
Thu
snowfall
-13/-1 °C -10/2 °C
Fri
snowfall
-17/-9 °C -14/-6 °C
Sat
snow showers
-16/-7 °C -13/-4 °C
Sun
snowfall
-20/-11 °C -17/-8 °C
Mon
very cloudy
-18/-9 °C -15/-6 °C
Tue
snowfall
-13/-3 °C -10/0 °C
Wed
very cloudy
-10/-2 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 1180 m -13/-1 °C -17/-9 °C -16/-7 °C -20/-11 °C -18/-9 °C -13/-3 °C -10/-2 °C
Base 551 m -10/2 °C -14/-6 °C -13/-4 °C -17/-8 °C -15/-6 °C -10/0 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1239 m Base 520 m
Thu
snowfall
-13/-2 °C -10/2 °C
Fri
snowfall
-17/-10 °C -14/-6 °C
Sat
snow showers
-16/-8 °C -13/-4 °C
Sun
snowfall
-20/-12 °C -17/-8 °C
Mon
very cloudy
-18/-10 °C -15/-6 °C
Tue
snowfall
-13/-4 °C -10/0 °C
Wed
very cloudy
-10/-3 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 1239 m -13/-2 °C -17/-10 °C -16/-8 °C -20/-12 °C -18/-10 °C -13/-4 °C -10/-3 °C
Base 520 m -10/2 °C -14/-6 °C -13/-4 °C -17/-8 °C -15/-6 °C -10/0 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1100 m Base 630 m
Thu
snowfall
-12/-1 °C -10/2 °C
Fri
snowfall
-16/-9 °C -14/-6 °C
Sat
snow showers
-15/-7 °C -13/-4 °C
Sun
snowfall
-19/-11 °C -17/-8 °C
Mon
very cloudy
-17/-9 °C -15/-6 °C
Tue
snowfall
-12/-3 °C -10/0 °C
Wed
very cloudy
-9/-2 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 1100 m -12/-1 °C -16/-9 °C -15/-7 °C -19/-11 °C -17/-9 °C -12/-3 °C -9/-2 °C
Base 630 m -10/2 °C -14/-6 °C -13/-4 °C -17/-8 °C -15/-6 °C -10/0 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 800 m Base 330 m
Thu
snowfall
-11/1 °C -9/4 °C
Fri
snowfall
-15/-7 °C -13/-4 °C
Sat
snow showers
-14/-5 °C -12/-2 °C
Sun
snowfall
-18/-9 °C -16/-6 °C
Mon
very cloudy
-16/-7 °C -14/-4 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -9/2 °C
Wed
very cloudy
-8/0 °C -6/3 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 800 m -11/1 °C -15/-7 °C -14/-5 °C -18/-9 °C -16/-7 °C -11/-1 °C -8/0 °C
Base 330 m -9/4 °C -13/-4 °C -12/-2 °C -16/-6 °C -14/-4 °C -9/2 °C -6/3 °C

Weather at ski resort Mountain 250 m Base 90 m
Thu
snowfall
-4/0 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-10/-3 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-11/-1 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-12/-7 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-13/-3 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-12/0 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
-1/0 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 250 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C
Base 90 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 1600 m Base 1100 m
Thu
snowfall
-14/-7 °C -11/-4 °C
Fri
very cloudy
-21/-9 °C -18/-6 °C
Sat
snow showers
-24/-9 °C -21/-6 °C
Sun
snowfall
-26/-12 °C -23/-9 °C
Mon
snowfall
-26/-11 °C -23/-8 °C
Tue
cloudy
-20/-5 °C -17/-2 °C
Wed
snow showers
-15/-4 °C -12/-1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Mountain 1600 m -14/-7 °C -21/-9 °C -24/-9 °C -26/-12 °C -26/-11 °C -20/-5 °C -15/-4 °C
Base 1100 m -11/-4 °C -18/-6 °C -21/-6 °C -23/-9 °C -23/-8 °C -17/-2 °C -12/-1 °C

Weather at ski resort Mountain 680 m Base 140 m
Thu
snowfall
-6/-2 °C -4/1 °C
Fri
very cloudy
-12/-5 °C -10/-2 °C
Sat
snow showers
-13/-3 °C -11/0 °C
Sun
cloudy
-14/-9 °C -12/-6 °C
Mon
fair
-15/-5 °C -13/-2 °C
Tue
fair
-14/-2 °C -12/1 °C
Wed
snowfall
-3/-2 °C -1/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 680 m -6/-2 °C -12/-5 °C -13/-3 °C -14/-9 °C -15/-5 °C -14/-2 °C -3/-2 °C
Base 140 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C

Weather at ski resort Mountain 140 m Base 60 m
Thu
snowfall
-3/1 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-9/-2 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-10/0 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-11/-6 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-12/-2 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-11/1 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
0/1 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 140 m -3/1 °C -9/-2 °C -10/0 °C -11/-6 °C -12/-2 °C -11/1 °C 0/1 °C
Base 60 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 540 m Base 260 m
Thu
snowfall
-5/-1 °C -4/0 °C
Fri
very cloudy
-11/-4 °C -10/-3 °C
Sat
snow showers
-12/-2 °C -11/-1 °C
Sun
cloudy
-13/-8 °C -12/-7 °C
Mon
fair
-14/-4 °C -13/-3 °C
Tue
fair
-13/-1 °C -12/0 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C -1/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 540 m -5/-1 °C -11/-4 °C -12/-2 °C -13/-8 °C -14/-4 °C -13/-1 °C -2/-1 °C
Base 260 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C

Weather at ski resort Mountain 448 m Base 173 m
Thu
snowfall
-5/-1 °C -4/1 °C
Fri
very cloudy
-11/-4 °C -10/-2 °C
Sat
snow showers
-12/-2 °C -11/0 °C
Sun
cloudy
-13/-8 °C -12/-6 °C
Mon
fair
-14/-4 °C -13/-2 °C
Tue
fair
-13/-1 °C -12/1 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C -1/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 448 m -5/-1 °C -11/-4 °C -12/-2 °C -13/-8 °C -14/-4 °C -13/-1 °C -2/-1 °C
Base 173 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C

Weather at ski resort Mountain 160 m Base 120 m
Thu
snowfall
-4/1 °C -3/1 °C
Fri
very cloudy
-10/-2 °C -9/-2 °C
Sat
snow showers
-11/0 °C -10/0 °C
Sun
cloudy
-12/-6 °C -11/-6 °C
Mon
fair
-13/-2 °C -12/-2 °C
Tue
fair
-12/1 °C -11/1 °C
Wed
snowfall
-1/1 °C 0/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 160 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C
Base 120 m -3/1 °C -9/-2 °C -10/0 °C -11/-6 °C -12/-2 °C -11/1 °C 0/1 °C

Weather at ski resort Mountain 750 m Base 350 m
Thu
snowfall
-11/0 °C -5/0 °C
Fri
snowfall
-15/-6 °C -11/-3 °C
Sat
snow showers
-14/-4 °C -12/-1 °C
Sun
snowfall
-18/-8 °C -13/-7 °C
Mon
very cloudy
-16/-6 °C -14/-3 °C
Tue
snowfall
-13/0 °C -13/0 °C
Wed
very cloudy
-8/0 °C -2/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 750 m -11/0 °C -15/-6 °C -14/-4 °C -18/-8 °C -16/-6 °C -13/0 °C -8/0 °C
Base 350 m -5/0 °C -11/-3 °C -12/-1 °C -13/-7 °C -14/-3 °C -13/0 °C -2/0 °C

Weather at ski resort Mountain 205 m Base 25 m
Thu
snowfall
-7/1 °C -6/2 °C
Fri
very cloudy
-14/-1 °C -13/1 °C
Sat
snow showers
-17/-1 °C -16/1 °C
Sun
snowfall
-19/-4 °C -18/-2 °C
Mon
snowfall
-19/-3 °C -18/-1 °C
Tue
cloudy
-13/3 °C -12/5 °C
Wed
snow showers
-8/2 °C -7/6 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Mountain 205 m -7/1 °C -14/-1 °C -17/-1 °C -19/-4 °C -19/-3 °C -13/3 °C -8/2 °C
Base 25 m -6/2 °C -13/1 °C -16/1 °C -18/-2 °C -18/-1 °C -12/5 °C -7/6 °C

Weather at ski resort Mountain 300 m Base 100 m
Thu
snowfall
-4/0 °C -3/1 °C
Fri
very cloudy
-10/-3 °C -9/-2 °C
Sat
snow showers
-11/-1 °C -10/0 °C
Sun
cloudy
-12/-7 °C -11/-6 °C
Mon
fair
-13/-3 °C -12/-2 °C
Tue
fair
-12/0 °C -11/1 °C
Wed
snowfall
-1/0 °C 0/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 300 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C
Base 100 m -3/1 °C -9/-2 °C -10/0 °C -11/-6 °C -12/-2 °C -11/1 °C 0/1 °C

Weather at ski resort Mountain 410 m Base 133 m
Thu
snowfall
-4/2 °C -2/4 °C
Fri
snowfall
-6/-4 °C -4/-2 °C
Sat
snow showers
-7/0 °C -5/2 °C
Sun
snowfall
-8/-7 °C -6/-5 °C
Mon
snowfall
-8/-2 °C -6/0 °C
Tue
snowfall
-3/2 °C -1/2 °C
Wed
very cloudy
-1/2 °C 1/4 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 410 m -4/2 °C -6/-4 °C -7/0 °C -8/-7 °C -8/-2 °C -3/2 °C -1/2 °C
Base 133 m -2/4 °C -4/-2 °C -5/2 °C -6/-5 °C -6/0 °C -1/2 °C 1/4 °C

Weather at ski resort Mountain 532 m Base 122 m
Thu
snowfall
-5/-1 °C -3/1 °C
Fri
very cloudy
-11/-4 °C -9/-2 °C
Sat
snow showers
-12/-2 °C -10/0 °C
Sun
cloudy
-13/-8 °C -11/-6 °C
Mon
fair
-14/-4 °C -12/-2 °C
Tue
fair
-13/-1 °C -11/1 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C 0/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 532 m -5/-1 °C -11/-4 °C -12/-2 °C -13/-8 °C -14/-4 °C -13/-1 °C -2/-1 °C
Base 122 m -3/1 °C -9/-2 °C -10/0 °C -11/-6 °C -12/-2 °C -11/1 °C 0/1 °C

Weather at ski resort Mountain 369 m Base 92 m
Thu
snowfall
-5/-1 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-11/-4 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-12/-2 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-13/-8 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-14/-4 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-13/-1 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 369 m -5/-1 °C -11/-4 °C -12/-2 °C -13/-8 °C -14/-4 °C -13/-1 °C -2/-1 °C
Base 92 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 831 m Base 550 m
Thu
snowfall
-11/1 °C -10/2 °C
Fri
snowfall
-15/-7 °C -14/-6 °C
Sat
snow showers
-14/-5 °C -13/-4 °C
Sun
snowfall
-18/-9 °C -17/-8 °C
Mon
very cloudy
-16/-7 °C -15/-6 °C
Tue
snowfall
-11/-1 °C -10/0 °C
Wed
very cloudy
-8/0 °C -7/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
snowfall
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
very cloudy
Tue
snowfall
Wed
very cloudy
Mountain 831 m -11/1 °C -15/-7 °C -14/-5 °C -18/-9 °C -16/-7 °C -11/-1 °C -8/0 °C
Base 550 m -10/2 °C -14/-6 °C -13/-4 °C -17/-8 °C -15/-6 °C -10/0 °C -7/1 °C

Weather at ski resort Mountain 330 m Base 176 m
Thu
snowfall
-8/0 °C -7/1 °C
Fri
very cloudy
-15/-2 °C -14/-1 °C
Sat
snow showers
-18/-2 °C -17/-1 °C
Sun
snowfall
-20/-5 °C -19/-4 °C
Mon
snowfall
-20/-4 °C -19/-3 °C
Tue
cloudy
-14/2 °C -13/3 °C
Wed
snow showers
-9/2 °C -8/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Mountain 330 m -8/0 °C -15/-2 °C -18/-2 °C -20/-5 °C -20/-4 °C -14/2 °C -9/2 °C
Base 176 m -7/1 °C -14/-1 °C -17/-1 °C -19/-4 °C -19/-3 °C -13/3 °C -8/2 °C

Weather at ski resort Mountain 766 m Base 486 m
Thu
snowfall
-10/-3 °C -9/-1 °C
Fri
very cloudy
-17/-5 °C -16/-3 °C
Sat
snow showers
-20/-5 °C -19/-3 °C
Sun
snowfall
-22/-8 °C -21/-6 °C
Mon
snowfall
-22/-7 °C -21/-5 °C
Tue
cloudy
-16/-1 °C -15/1 °C
Wed
snow showers
-11/0 °C -10/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Mountain 766 m -10/-3 °C -17/-5 °C -20/-5 °C -22/-8 °C -22/-7 °C -16/-1 °C -11/0 °C
Base 486 m -9/-1 °C -16/-3 °C -19/-3 °C -21/-6 °C -21/-5 °C -15/1 °C -10/2 °C

Weather at ski resort Mountain 320 m Base 106 m
Thu
snowfall
-4/0 °C -3/1 °C
Fri
very cloudy
-10/-3 °C -9/-2 °C
Sat
snow showers
-11/-1 °C -10/0 °C
Sun
cloudy
-12/-7 °C -11/-6 °C
Mon
fair
-13/-3 °C -12/-2 °C
Tue
fair
-12/0 °C -11/1 °C
Wed
snowfall
-1/0 °C 0/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 320 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C
Base 106 m -3/1 °C -9/-2 °C -10/0 °C -11/-6 °C -12/-2 °C -11/1 °C 0/1 °C

Weather at ski resort Mountain 225 m Base 50 m
Thu
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-10/-2 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-11/0 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-12/-6 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-13/-2 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-12/1 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
-1/1 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 225 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C
Base 50 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 160 m Base 40 m
Thu
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-10/-2 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-11/0 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-12/-6 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-13/-2 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-12/1 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
-1/1 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 160 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C
Base 40 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 321 m Base 136 m
Thu
snowfall
-4/0 °C -4/1 °C
Fri
very cloudy
-10/-3 °C -10/-2 °C
Sat
snow showers
-11/-1 °C -11/0 °C
Sun
cloudy
-12/-7 °C -12/-6 °C
Mon
fair
-13/-3 °C -13/-2 °C
Tue
fair
-12/0 °C -12/1 °C
Wed
snowfall
-1/0 °C -1/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 321 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C
Base 136 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C

Weather at ski resort Mountain 100 m Base 20 m
Thu
snowfall
-7/2 °C -6/2 °C
Fri
very cloudy
-14/0 °C -13/1 °C
Sat
snow showers
-17/0 °C -16/1 °C
Sun
snowfall
-19/-3 °C -18/-2 °C
Mon
snowfall
-19/-2 °C -18/-1 °C
Tue
cloudy
-13/4 °C -12/5 °C
Wed
snow showers
-8/2 °C -7/6 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Mountain 100 m -7/2 °C -14/0 °C -17/0 °C -19/-3 °C -19/-2 °C -13/4 °C -8/2 °C
Base 20 m -6/2 °C -13/1 °C -16/1 °C -18/-2 °C -18/-1 °C -12/5 °C -7/6 °C

Weather at ski resort Mountain 155 m Base 30 m
Thu
snowfall
-4/1 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-10/-2 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-11/0 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-12/-6 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-13/-2 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-12/1 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
-1/1 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 155 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C
Base 30 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 454 m Base 318 m
Thu
snowfall
-5/-1 °C -4/0 °C
Fri
very cloudy
-11/-4 °C -10/-3 °C
Sat
snow showers
-12/-2 °C -11/-1 °C
Sun
cloudy
-13/-8 °C -12/-7 °C
Mon
fair
-14/-4 °C -13/-3 °C
Tue
fair
-13/-1 °C -12/0 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C -1/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 454 m -5/-1 °C -11/-4 °C -12/-2 °C -13/-8 °C -14/-4 °C -13/-1 °C -2/-1 °C
Base 318 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C

Weather at ski resort Mountain 728 m Base 151 m
Thu
snowfall
-6/-1 °C -4/1 °C
Fri
very cloudy
-12/-4 °C -10/-2 °C
Sat
snow showers
-13/-2 °C -11/0 °C
Sun
cloudy
-14/-8 °C -12/-6 °C
Mon
fair
-15/-4 °C -13/-2 °C
Tue
fair
-14/-1 °C -12/1 °C
Wed
snowfall
-3/-1 °C -1/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 728 m -6/-1 °C -12/-4 °C -13/-2 °C -14/-8 °C -15/-4 °C -14/-1 °C -3/-1 °C
Base 151 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1230 m Base 570 m
Thu
snowfall
-12/-6 °C -9/-2 °C
Fri
very cloudy
-19/-8 °C -16/-4 °C
Sat
snow showers
-22/-8 °C -19/-4 °C
Sun
snowfall
-24/-11 °C -21/-7 °C
Mon
snowfall
-24/-10 °C -21/-6 °C
Tue
cloudy
-18/-4 °C -15/0 °C
Wed
snow showers
-13/-3 °C -10/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
snowfall
Mon
snowfall
Tue
cloudy
Wed
snow showers
Mountain 1230 m -12/-6 °C -19/-8 °C -22/-8 °C -24/-11 °C -24/-10 °C -18/-4 °C -13/-3 °C
Base 570 m -9/-2 °C -16/-4 °C -19/-4 °C -21/-7 °C -21/-6 °C -15/0 °C -10/1 °C

Weather at ski resort Mountain 1400 m Base 690 m
Thu
snowfall
-8/-5 °C -6/-2 °C
Fri
very cloudy
-14/-8 °C -12/-5 °C
Sat
snow showers
-15/-6 °C -13/-3 °C
Sun
cloudy
-16/-12 °C -14/-9 °C
Mon
fair
-17/-8 °C -15/-5 °C
Tue
fair
-16/-5 °C -14/-2 °C
Wed
snowfall
-5/-5 °C -3/-2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 1400 m -8/-5 °C -14/-8 °C -15/-6 °C -16/-12 °C -17/-8 °C -16/-5 °C -5/-5 °C
Base 690 m -6/-2 °C -12/-5 °C -13/-3 °C -14/-9 °C -15/-5 °C -14/-2 °C -3/-2 °C

Weather at ski resort Mountain 1023 m Base 340 m
Thu
snowfall
-12/0 °C -5/0 °C
Fri
very cloudy
-16/-8 °C -11/-3 °C
Sat
snow showers
-15/-6 °C -12/-1 °C
Sun
cloudy
-19/-10 °C -13/-7 °C
Mon
fair
-17/-8 °C -14/-3 °C
Tue
fair
-13/-2 °C -13/0 °C
Wed
snowfall
-9/-1 °C -2/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 1023 m -12/0 °C -16/-8 °C -15/-6 °C -19/-10 °C -17/-8 °C -13/-2 °C -9/-1 °C
Base 340 m -5/0 °C -11/-3 °C -12/-1 °C -13/-7 °C -14/-3 °C -13/0 °C -2/0 °C

Weather at ski resort Mountain 702 m Base 301 m
Thu
snowfall
-6/-2 °C -4/0 °C
Fri
very cloudy
-12/-5 °C -10/-3 °C
Sat
snow showers
-13/-3 °C -11/-1 °C
Sun
cloudy
-14/-9 °C -12/-7 °C
Mon
fair
-15/-5 °C -13/-3 °C
Tue
fair
-14/-2 °C -12/0 °C
Wed
snowfall
-3/-2 °C -1/0 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 702 m -6/-2 °C -12/-5 °C -13/-3 °C -14/-9 °C -15/-5 °C -14/-2 °C -3/-2 °C
Base 301 m -4/0 °C -10/-3 °C -11/-1 °C -12/-7 °C -13/-3 °C -12/0 °C -1/0 °C

Weather at ski resort Mountain 126 m Base 20 m
Thu
snowfall
-3/1 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-9/-2 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-10/0 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-11/-6 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-12/-2 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-11/1 °C -11/2 °C
Wed
snowfall
0/1 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 126 m -3/1 °C -9/-2 °C -10/0 °C -11/-6 °C -12/-2 °C -11/1 °C 0/1 °C
Base 20 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 44 m Base 9 m
Thu
snowfall
-3/2 °C -3/2 °C
Fri
very cloudy
-9/-1 °C -9/-1 °C
Sat
snow showers
-10/1 °C -10/1 °C
Sun
cloudy
-11/-5 °C -11/-5 °C
Mon
fair
-12/-1 °C -12/-1 °C
Tue
fair
-11/2 °C -11/2 °C
Wed
sleet
0/2 °C 0/2 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
sleet
Mountain 44 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C
Base 9 m -3/2 °C -9/-1 °C -10/1 °C -11/-5 °C -12/-1 °C -11/2 °C 0/2 °C

Weather at ski resort Mountain 483 m Base 200 m
Thu
snowfall
-5/-1 °C -4/1 °C
Fri
very cloudy
-11/-4 °C -10/-2 °C
Sat
snow showers
-12/-2 °C -11/0 °C
Sun
cloudy
-13/-8 °C -12/-6 °C
Mon
fair
-14/-4 °C -13/-2 °C
Tue
fair
-13/-1 °C -12/1 °C
Wed
snowfall
-2/-1 °C -1/1 °C
Weather at
ski resort
Thu
snowfall
Fri
very cloudy
Sat
snow showers
Sun
cloudy
Mon
fair
Tue
fair
Wed
snowfall
Mountain 483 m -5/-1 °C -11/-4 °C -12/-2 °C -13/-8 °C -14/-4 °C -13/-1 °C -2/-1 °C
Base 200 m -4/1 °C -10/-2 °C -11/0 °C -12/-6 °C -13/-2 °C -12/1 °C -1/1 °C
1-38 out of 38 ski resorts