Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.Worldwide – limit to

Highest base stations worldwide

1251-1450 out of 5387 ski resorts

Evaluation
250 m (1100 m - 1350 m)
15 km 13.7 km 1.3 km 0 km
 • 12 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
240 m (1100 m - 1340 m)
10 km 6 km 3 km 1 km
 • 9 ski lifts
€ 19.50

Evaluation
385 m (1100 m - 1485 m)
8 km 2 km 4 km 2 km
 • 2 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 30,-

Evaluation
147 m (1100 m - 1247 m)
8.5 km 5 km 3 km 0.5 km
 • 6 ski lifts
€ 18.50

Evaluation
310 m (1100 m - 1410 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
502 m (1100 m - 1602 m)
6 km 3 km 3 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 30,- / approx. € 26,-

Evaluation
100 m (1100 m - 1200 m)
1.3 km 1.1 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 24,- / approx. € 20,-

Evaluation
200 m (1100 m - 1300 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
200 m (1100 m - 1300 m)
1.7 km 0 km 1.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
41 m (1100 m - 1141 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (1100 m - 1150 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
50 m (1100 m - 1150 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 15,- / approx. € 13,-

Evaluation
20 m (1100 m - 1120 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 5,- / approx. € 4,-

100 m (1100 m - 1200 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

150 m (1100 m - 1250 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 24,- / approx. € 21,-

589 m (1100 m - 1689 m)
10 km 3.5 km 4 km 2.5 km
 • 6 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 32,-

358 m (1100 m - 1458 m)
 • 4 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 28,-

513 m (1098 m - 1611 m)
35 km 13 km 12 km 10 km
 • 7 ski lifts
€ 23,-

Test result
1305 m (1095 m - 2400 m)
50 km 26 km 17 km 7 km
 • 10 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
425 m (1095 m - 1520 m)
20 km 5 km 10 km 5 km
 • 3 ski lifts
C$ 44.76 / approx. € 30,-

Evaluation
257 m (1092 m - 1349 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 22,-

Evaluation
369 m (1091 m - 1460 m)
30 km 10 km 10 km 10 km
 • 7 ski lifts
SFr. 36,- / approx. € 31,-

Evaluation
306 m (1091 m - 1397 m)
7 km 1.5 km 4 km 1.5 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
475 m (1090 m - 1565 m)
10.3 km 4.5 km 3.7 km 2.1 km
 • 4 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
318 m (1090 m - 1408 m)
7.4 km 2.5 km 2.3 km 2.6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 33,-

Evaluation
457 m (1090 m - 1547 m)
9.1 km 4.2 km 3.4 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
€ 26.30

Evaluation
258 m (1090 m - 1348 m)
4.6 km 2.1 km 1.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 22,-

164 m (1090 m - 1254 m)
4.9 km 4.4 km 0.5 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 25,-

160 m (1090 m - 1250 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
269 m (1088 m - 1357 m)
2 km 0.3 km 1.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 59,- / approx. € 51,-

112 m (1088 m - 1200 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
38 m (1087 m - 1125 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 18,- / approx. € 16,-

145 m (1087 m - 1232 m)
3.1 km 1 km 2.1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
90 m (1085 m - 1175 m)
1.8 km 1 km 0.4 km 0.4 km
 • 2 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 27,-

Evaluation
110 m (1085 m - 1195 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
90 m (1085 m - 1175 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
505 m (1083 m - 1588 m)
60 km 12 km 21 km 27 km
 • 6 ski lifts
C$ 89,- / approx. € 58,-

Evaluation
63 m (1083 m - 1146 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
1175 m (1080 m - 2255 m)
36 km 20 km 6 km 10 km
 • 11 ski lifts
SFr. 50,- / approx. € 42,-

Evaluation
280 m (1080 m - 1360 m)
8 km 4 km 4 km 0 km
 • 6 ski lifts
SFr. 24,- / approx. € 21,-

Evaluation
60 m (1080 m - 1140 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

420 m (1080 m - 1500 m)
9 km 5 km 2 km 2 km
 • 11 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 28,-

Evaluation
928 m (1079 m - 2007 m)
11.9 km 3.5 km 6.4 km 2 km
 • 3 ski lifts

75 m (1077 m - 1152 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
926 m (1075 m - 2001 m)
42 km 21.7 km 19.4 km 0.9 km
 • 10 ski lifts
SFr. 54,- / approx. € 46,-

Evaluation
875 m (1075 m - 1950 m)
7 km 3 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
354 m (1075 m - 1429 m)
5.9 km 4 km 1.9 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
75 m (1075 m - 1150 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 9,-

Test result
876 m (1070 m - 1946 m)
33.7 km 19.5 km 11.9 km 2.3 km
 • 14 ski lifts
€ 47,-

Evaluation
455 m (1070 m - 1525 m)
100 km 24 km 45 km 31 km
 • 10 ski lifts
US$ 62,- / approx. € 52,-

Evaluation
523 m (1070 m - 1593 m)
50 km 18 km 31 km 1 km
 • 15 ski lifts
SFr. 45,- / approx. € 38,-

Test result
255 m (1070 m - 1325 m)
10 km 3 km 6 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 32.50

Evaluation
456 m (1070 m - 1526 m)
7.5 km 4.3 km 3 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
98 m (1070 m - 1168 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
57 m (1070 m - 1127 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

180 m (1070 m - 1250 m)
3 km 0 km 3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17.60

180 m (1070 m - 1250 m)
10 km 5 km 4 km 1 km
 • 2 ski lifts
SFr. 21,- / approx. € 18,-

Test result
676 m (1067 m - 1743 m)
36 km 24.5 km 10 km 1.5 km
 • 12 ski lifts
€ 43,-

Test result
1154 m (1066 m - 2220 m)
70 km 10 km 50 km 10 km
 • 16 ski lifts
€ 45.50

Evaluation
95 m (1065 m - 1160 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
1445 m (1060 m - 2505 m)
42.5 km 19.5 km 9.5 km 13.5 km
 • 7 ski lifts
€ 46,-

Evaluation
240 m (1060 m - 1300 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 410,- / approx. € 43,-

Evaluation
301 m (1060 m - 1361 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 23,-

Evaluation
290 m (1060 m - 1350 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

60 m (1060 m - 1120 m)
1.2 km 0.9 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts

386 m (1060 m - 1446 m)
3 km 1 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

Test result
442 m (1058 m - 1500 m)
10 km 7 km 3 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 30.50

Evaluation
960 m (1057 m - 2017 m)
55 km 30 km 19 km 6 km
 • 24 ski lifts
RSD 3550,- / approx. € 30,-

Evaluation
588 m (1057 m - 1645 m)
13 km 6 km 6 km 1 km
 • 8 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
93 m (1057 m - 1150 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
1378 m (1055 m - 2433 m)
60 km 20 km 34 km 6 km
 • 13 ski lifts
SFr. 57,- / approx. € 48,-

Evaluation
295 m (1055 m - 1350 m)
7.3 km 3.3 km 4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
65 m (1055 m - 1120 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
973 m (1053 m - 2026 m)
9 km 4 km 3 km 2 km
 • 4 ski lifts
€ 31.50

Test result
1082 m (1052 m - 2134 m)
142 km 42 km 58 km 42 km
 • 9 ski lifts
 • Cat-skiing
C$ 104.95 / approx. € 68,-

Evaluation
541 m (1052 m - 1593 m)
8.1 km 4.7 km 1.8 km 1.6 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
123 m (1052 m - 1175 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
406 m (1050 m - 1456 m)
11.5 km 4.5 km 4 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 33,-

Evaluation
1451 m (1050 m - 2501 m)
53 km 30 km 15 km 8 km
 • 9 ski lifts
SFr. 64,- / approx. € 53,-

Evaluation
1250 m (1050 m - 2300 m)
50 km 15 km 20 km 15 km
 • 13 ski lifts
€ 29.70

Evaluation
700 m (1050 m - 1750 m)
20 km 14 km 5 km 1 km
 • 5 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 33,-

Evaluation
680 m (1050 m - 1730 m)
12 km 5 km 4 km 3 km
 • 14 ski lifts
ARS 1230,- / approx. € 50,-

Evaluation
625 m (1050 m - 1675 m)
23 km 7 km 12 km 4 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
1200 m (1050 m - 2250 m)
18.7 km 0.3 km 10 km 8.4 km
 • 5 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
660 m (1050 m - 1710 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 19.50

Evaluation
730 m (1050 m - 1780 m)
4.5 km 1 km 2.5 km 1 km
 • 7 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 35,-

Evaluation
990 m (1050 m - 2040 m)
7 km 2 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts
SFr. 43,- / approx. € 37,-

Evaluation
467 m (1050 m - 1517 m)
12 km 2 km 8.5 km 1.5 km
 • 13 ski lifts
€ 33,-

Evaluation
500 m (1050 m - 1550 m)
13 km 8 km 4 km 1 km
 • 2 ski lifts
SFr. 36,- / approx. € 31,-

Evaluation
524 m (1050 m - 1574 m)
6.8 km 4.3 km 2 km 0.5 km
 • 8 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
550 m (1050 m - 1600 m)
11 km 4 km 7 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
290 m (1050 m - 1340 m)
8.6 km 4.3 km 3.3 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 19.50

Test result
115 m (1050 m - 1165 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
183 m (1050 m - 1233 m)
3.1 km 2.5 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 8.50

Evaluation
179 m (1050 m - 1229 m)
3 km 2.5 km 0.5 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
190 m (1050 m - 1240 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
120 m (1050 m - 1170 m)
2 km 1.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
183 m (1050 m - 1233 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 39,-

Evaluation
200 m (1050 m - 1250 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
55 m (1050 m - 1105 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (1050 m - 1070 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12.80

Evaluation
50 m (1050 m - 1100 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

370 m (1050 m - 1420 m)
20 km 11 km 6 km 3 km
 • 3 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 28,-

450 m (1050 m - 1500 m)
 • 3 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 34,-

Test result
1132 m (1048 m - 2180 m)
29 km 10 km 10 km 9 km
 • 5 ski lifts
€ 38.50

Evaluation
52 m (1048 m - 1100 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 3,- / approx. € 3,-

Evaluation
1014 m (1046 m - 2060 m)
52 km 11.5 km 35 km 5.5 km
 • 14 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
895 m (1046 m - 1941 m)
8.9 km 3.6 km 3.7 km 1.6 km
 • 5 ski lifts
SFr. 63,- / approx. € 54,-

Evaluation
69 m (1045 m - 1114 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 26,-

Evaluation
225 m (1045 m - 1270 m)
5 km 5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 21,- / approx. € 18,-

259 m (1045 m - 1304 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 3 ski lifts
US$ 68,- / approx. € 55,-

Evaluation
167 m (1044 m - 1211 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 13,-

476 m (1044 m - 1520 m)
4.3 km 1 km 2 km 1.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 22,-

Test result
1416 m (1040 m - 2456 m)
41 km 8 km 25 km 8 km
 • 7 ski lifts
€ 40.50

Evaluation
1437 m (1040 m - 2477 m)
125 km 62 km 40 km 23 km
 • 49 ski lifts
€ 37.80

Test result
745 m (1040 m - 1785 m)
27 km 8 km 15 km 4 km
 • 6 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
791 m (1040 m - 1831 m)
50 km 15 km 30 km 5 km
 • 12 ski lifts
SFr. 53,- / approx. € 44,-

Evaluation
500 m (1040 m - 1540 m)
22 km 13.7 km 4.6 km 3.7 km
 • 5 ski lifts
CLP 32000,- / approx. € 44,-

Evaluation
310 m (1040 m - 1350 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
180 m (1040 m - 1220 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 20,- / approx. € 17,-

Evaluation
100 m (1040 m - 1140 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 19.40

Evaluation
50 m (1040 m - 1090 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
100 m (1040 m - 1140 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

480 m (1040 m - 1520 m)
8.5 km 2.4 km 4.9 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
RON 160,- / approx. € 35,-

Evaluation
112 m (1037 m - 1149 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

148 m (1037 m - 1185 m)
4 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
230 m (1036 m - 1266 m)
2.1 km 1.5 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
70 m (1036 m - 1106 m)
0.3 km 0 km 0 km 0.3 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Test result
601 m (1035 m - 1636 m)
25 km 14 km 10 km 1 km
 • 12 ski lifts
€ 36.50

195 m (1035 m - 1230 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 25,-

306 m (1034 m - 1340 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 34,-

Evaluation
327 m (1032 m - 1359 m)
2.2 km 2.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 27,-

Evaluation
1150 m (1030 m - 2180 m)
120 km 30 km 60 km 30 km
 • 36 ski lifts
ARS 1330,- / approx. € 54,-

Evaluation
468 m (1030 m - 1498 m)
5.7 km 2.9 km 2.5 km 0.3 km
 • 5 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
195 m (1030 m - 1225 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 12,- / approx. € 10,-

Evaluation
102 m (1030 m - 1132 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 11,-

Evaluation
72 m (1030 m - 1102 m)
1.3 km 1 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Test result
62 m (1028 m - 1090 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

Evaluation
125 m (1025 m - 1150 m)
1.4 km 1 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
225 m (1025 m - 1250 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
85 m (1025 m - 1110 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 11.50

Evaluation
547 m (1024 m - 1571 m)
20 km 9 km 9 km 2 km
 • 4 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 34,-

Evaluation
123 m (1024 m - 1147 m)
4 km 2 km 1.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
SFr. 18,- / approx. € 16,-

Evaluation
20 m (1024 m - 1044 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
778 m (1021 m - 1799 m)
13.7 km 5.8 km 2.8 km 5.1 km
 • 10 ski lifts
RON 145,- / approx. € 31,-

Test result
1085 m (1020 m - 2105 m)
40 km 15 km 20 km 5 km
 • 6 ski lifts
SFr. 48,- / approx. € 40,-

Evaluation
238 m (1020 m - 1258 m)
7 km 2.5 km 2.5 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
340 m (1020 m - 1360 m)
1.3 km 0.3 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 36,-

Evaluation
98 m (1020 m - 1118 m)
4 km 2.5 km 1.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
BAM 18,- / approx. € 9,-

Evaluation
130 m (1020 m - 1150 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
20 m (1020 m - 1040 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
55 m (1018 m - 1073 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
200 m (1017 m - 1217 m)
1.5 km 0 km 1.5 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 890,- / approx. € 35,-

184 m (1016 m - 1200 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 22,-

Evaluation
170 m (1015 m - 1185 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 17,-

505 m (1015 m - 1520 m)
16 km 5 km 7 km 4 km
 • 4 ski lifts
C$ 50,- / approx. € 34,-

Test result
973 m (1014 m - 1987 m)
15 km 3.5 km 11.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 130,- / approx. € 31,-

Evaluation
588 m (1012 m - 1600 m)
18 km 12 km 5 km 1 km
 • 10 ski lifts
€ 19.50

Evaluation
644 m (1012 m - 1656 m)
5 km 5 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
SFr. 34,- / approx. € 29,-

Evaluation
228 m (1012 m - 1240 m)
4 km 1.5 km 2 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 22.50

Evaluation
284 m (1012 m - 1296 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Test result
573 m (1011 m - 1584 m)
10 km 4 km 5 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 30,-

Test result
860 m (1010 m - 1870 m)
12.2 km 2.9 km 9 km 0.3 km
 • 7 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
580 m (1010 m - 1590 m)
10.8 km 4.8 km 2.8 km 3.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 35,-

Evaluation
620 m (1010 m - 1630 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 4 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
532 m (1010 m - 1542 m)
8 km 3.1 km 3.3 km 1.6 km
 • 8 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
427 m (1010 m - 1437 m)
10 km 6 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 23,-

Evaluation
273 m (1010 m - 1283 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 2 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 23,-

Evaluation
40 m (1010 m - 1050 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
960 m (1009 m - 1969 m)
18 km 5 km 9 km 4 km
 • 5 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
128 m (1007 m - 1135 m)
1.8 km 0.9 km 0.9 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-
1251-1450 out of 5387 ski resorts