Change sorting method:

Base stations worldwide (according to elevation)

All base stations worldwide sorted according to base elevation - List of the highest base stations worldwide

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station worldwide - highest entry point to the ski resort (4516 m)

The ski resort Jade Dragon Snow Mountain – Lijiang at 4,516 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts worldwide.Worldwide – limit to

Highest base stations worldwide

1651-1850 out of 5381 ski resorts

Evaluation
48 m (932 m - 980 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
1192 m (931 m - 2123 m)
30 km 10 km 15 km 5 km
 • 5 ski lifts
SFr. 38,- / approx. € 33,-

Evaluation
753 m (931 m - 1684 m)
20 km 10 km 10 km 0 km
 • 6 ski lifts
SFr. 35,- / approx. € 29,-

Evaluation
197 m (931 m - 1128 m)
1.7 km 1 km 0.5 km 0.2 km
 • 1 ski lift

169 m (931 m - 1100 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
955 m (930 m - 1885 m)
15 km 7 km 8 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 47,-

Evaluation
119 m (930 m - 1049 m)
3.1 km 1 km 1.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
170 m (930 m - 1100 m)
2 km 1.5 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
70 m (930 m - 1000 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
125 m (930 m - 1055 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19.50

Evaluation
78 m (930 m - 1008 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 15,-

210 m (930 m - 1140 m)
4.8 km 1.2 km 3.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Test result
907 m (929 m - 1836 m)
10 km 1 km 8 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 52,-

274 m (927 m - 1201 m)
¥ 3700,- / approx. € 28,-

Evaluation
564 m (926 m - 1490 m)
7 km 2 km 5 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 28,-

Evaluation
188 m (925 m - 1113 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
15 m (925 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 5,- / approx. € 4,-

Evaluation
107 m (923 m - 1030 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
HRK 60,- / approx. € 8,-

Evaluation
195 m (922 m - 1117 m)
1.2 km 0.4 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
180 m (922 m - 1102 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
58 m (922 m - 980 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Test result
880 m (920 m - 1800 m)
16 km 7 km 8 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 34.50

Evaluation
969 m (920 m - 1889 m)
25 km 3 km 19 km 3 km
 • 11 ski lifts
BAM 45,- / approx. € 23,-

Evaluation
140 m (920 m - 1060 m)
8 km 4 km 2 km 2 km
 • 3 ski lifts
C$ 28,- / approx. € 19,-

Evaluation
308 m (920 m - 1228 m)
14 km 6 km 6 km 2 km
 • 3 ski lifts
SFr. 29,- / approx. € 25,-

Evaluation
445 m (920 m - 1365 m)
10 km 6 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
SFr. 33,- / approx. € 28,-

Evaluation
638 m (920 m - 1558 m)
3 km 1.3 km 1.4 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
€ 11,-

Evaluation
220 m (920 m - 1140 m)
6 km 5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 320,- / approx. € 33,-

Evaluation
330 m (920 m - 1250 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 20,- / approx. € 17,-

Evaluation
160 m (920 m - 1080 m)
1.2 km 0 km 1 km 0.2 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
70 m (920 m - 990 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (920 m - 960 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17.50

900 m (920 m - 1820 m)
6 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 34,-

44 m (920 m - 964 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 27,-

Evaluation
20 m (919 m - 939 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
86 m (918 m - 1004 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
29 m (918 m - 947 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

264 m (917 m - 1181 m)
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 26,-

94 m (916 m - 1010 m)
1.3 km 0.6 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
535 m (915 m - 1450 m)
8 km 4.5 km 2.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
99 m (915 m - 1014 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Test result
447 m (914 m - 1361 m)
11 km 5 km 5.9 km 0.1 km
 • 16 ski lifts
€ 28,-

244 m (914 m - 1158 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
US$ 10,- / approx. € 8,-

Evaluation
29 m (913 m - 942 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

184 m (913 m - 1097 m)
 • 7 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 58,-

Test result
304 m (911 m - 1215 m)
15.5 km 6.8 km 6.1 km 2.6 km
 • 6 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
232 m (910 m - 1142 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
130 m (910 m - 1040 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
120 m (910 m - 1030 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
125 m (908 m - 1033 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

201 m (908 m - 1109 m)
1.9 km 0.2 km 1.2 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
693 m (907 m - 1600 m)
4 km 4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
 • Cat-skiing
€ 35,-

Evaluation
208 m (907 m - 1115 m)
4.2 km 3 km 1 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
€ 16,-

Test result
55 m (905 m - 960 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 35,- / approx. € 8,-

445 m (905 m - 1350 m)
25.4 km 9 km 9.1 km 7.3 km
 • 9 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 32,-

95 m (905 m - 1000 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

157 m (905 m - 1062 m)
1.5 km 0.5 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 17,-

Test result
1096 m (904 m - 2000 m)
55 km 22 km 30 km 3 km
 • 14 ski lifts
€ 47.50

Test result
932 m (902 m - 1834 m)
27 km 11 km 15 km 1 km
 • 9 ski lifts
€ 40.50

Evaluation
50 m (901 m - 951 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
1362 m (900 m - 2262 m)
60 km 10 km 45 km 5 km
 • 20 ski lifts
SFr. 59,- / approx. € 50,-

Test result
889 m (900 m - 1789 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 15 ski lifts
¥ 5700,- / approx. € 43,-

Test result
563 m (900 m - 1463 m)
7.3 km 5.7 km 1.6 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
1076 m (900 m - 1976 m)
50 km 15 km 25 km 10 km
 • 13 ski lifts
€ 36,-

Test result
207 m (900 m - 1107 m)
12 km 9 km 3 km 0 km
 • 7 ski lifts
NOK 400,- / approx. € 42,-

Evaluation
900 m (900 m - 1800 m)
35 km 18 km 12 km 5 km
 • 15 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
1070 m (900 m - 1970 m)
22 km 9 km 8 km 5 km
 • 7 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
780 m (900 m - 1680 m)
28.5 km 16.9 km 7.4 km 4.2 km
 • 16 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
700 m (900 m - 1600 m)
15.5 km 9.6 km 4 km 1.9 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 34,-

Evaluation
600 m (900 m - 1500 m)
30 km 15 km 12 km 3 km
 • 13 ski lifts
€ 26.50

Evaluation
1100 m (900 m - 2000 m)
19 km 8 km 7 km 4 km
 • 12 ski lifts
€ 23.50

Evaluation
800 m (900 m - 1700 m)
16.8 km 2.1 km 14.7 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
500 m (900 m - 1400 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
293 m (900 m - 1193 m)
5 km 3 km 1.2 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 22,-

Test result
286 m (900 m - 1186 m)
1.2 km 1 km 0.2 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 75,- / approx. € 18,-

Evaluation
800 m (900 m - 1700 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
230 m (900 m - 1130 m)
2 km 1 km 0 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
300 m (900 m - 1200 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
100 m (900 m - 1000 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
90 m (900 m - 990 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
70 m (900 m - 970 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
35 m (900 m - 935 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 12,- / approx. € 10,-

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
23 m (900 m - 923 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

425 m (900 m - 1325 m)
17 km
 • 7 ski lifts

85 m (900 m - 985 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

165 m (900 m - 1065 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22.50

210 m (900 m - 1110 m)
1.1 km 0 km 1.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 300,- / approx. € 32,-

66 m (900 m - 966 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

300 m (900 m - 1200 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 27,-

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 26,-

600 m (900 m - 1500 m)
10 km 4 km 3.5 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 26,-

225 m (900 m - 1125 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts

150 m (900 m - 1050 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 30,-

300 m (900 m - 1200 m)
1.4 km 1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 18,- / approx. € 16,-

868 m (900 m - 1768 m)
35 km 8 km 15 km 12 km
 • 4 ski lifts
€ 23,-

100 m (900 m - 1000 m)
1 km 0.3 km 0.6 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 36,-

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 0 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 22,-

Test result
1069 m (896 m - 1965 m)
43 km 18 km 19 km 6 km
 • 16 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
438 m (896 m - 1334 m)
12.5 km 8 km 2.5 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 34.50

Evaluation
325 m (895 m - 1220 m)
4.3 km 0.3 km 2 km 2 km
 • 1 ski lift
€ 20.50

Test result
771 m (894 m - 1665 m)
14.8 km 6.6 km 6.4 km 1.8 km
 • 7 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
126 m (894 m - 1020 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
60 m (892 m - 952 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

89 m (891 m - 980 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
197 m (890 m - 1087 m)
2.2 km 1.1 km 1.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 530,- / approx. € 20,-

Test result
112 m (890 m - 1002 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
178 m (890 m - 1068 m)
7.8 km 5 km 2.8 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
252 m (890 m - 1142 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 27,- / approx. € 23,-

Evaluation
80 m (890 m - 970 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 22,-

Evaluation
51 m (890 m - 941 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
198 m (890 m - 1088 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
15 m (890 m - 905 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
30 m (890 m - 920 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 4,-

150 m (890 m - 1040 m)
4 km 1.4 km 1.8 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 30,-

137 m (890 m - 1027 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
700 m (889 m - 1589 m)
3 km 1.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 35.50

Evaluation
167 m (889 m - 1056 m)
2.7 km 0.9 km 1.8 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 23,-

Test result
560 m (888 m - 1448 m)
26 km 7 km 14 km 5 km
 • 14 ski lifts
€ 36,-

Test result
1302 m (888 m - 2190 m)
11.8 km 5.4 km 5.2 km 1.2 km
 • 8 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
23 m (886 m - 909 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
615 m (885 m - 1500 m)
10 km 5 km 4.6 km 0.4 km
 • 4 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 33,-

Evaluation
296 m (885 m - 1181 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 30,- / approx. € 25,-

Evaluation
20 m (885 m - 905 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

396 m (885 m - 1281 m)
 • 8 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 37,-

85 m (885 m - 970 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

135 m (885 m - 1020 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
618 m (882 m - 1500 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

178 m (882 m - 1060 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 27,-

Evaluation
1223 m (880 m - 2103 m)
20 km 3.4 km 11.7 km 4.9 km
 • 9 ski lifts
RON 145,- / approx. € 31,-

Evaluation
1193 m (880 m - 2073 m)
12 km 4.5 km 6 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
427 m (880 m - 1307 m)
8.7 km 2.9 km 1.8 km 4 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
100 m (880 m - 980 m)
1.5 km 0 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
110 m (880 m - 990 m)
0.6 km 0.2 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
84 m (880 m - 964 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
29 m (880 m - 909 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

1604 m (880 m - 2484 m)
12 km 1 km 4 km 7 km
 • 6 ski lifts

90 m (880 m - 970 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts

170 m (880 m - 1050 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
97 m (877 m - 974 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
754 m (876 m - 1630 m)
30 km 9 km 19 km 2 km
 • 5 ski lifts
SFr. 43,- / approx. € 37,-

Evaluation
65 m (875 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
118 m (873 m - 991 m)
2.7 km 1.9 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
478 m (872 m - 1350 m)
21 km 13 km 7 km 1 km
 • 17 ski lifts
€ 29.70

530 m (872 m - 1402 m)
20 km 8 km 6 km 6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 36,-

34 m (872 m - 906 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
580 m (870 m - 1450 m)
13.5 km 5.5 km 6 km 2 km
 • 6 ski lifts
€ 35.50

Evaluation
220 m (870 m - 1090 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
247 m (870 m - 1117 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 1 ski lift
NOK 310,- / approx. € 33,-

Evaluation
280 m (870 m - 1150 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
130 m (870 m - 1000 m)
2.1 km 0.7 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
110 m (870 m - 980 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

Evaluation
135 m (870 m - 1005 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
106 m (870 m - 976 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
40 m (870 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (870 m - 920 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

70 m (870 m - 940 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

378 m (870 m - 1248 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 31,-
1651-1850 out of 5381 ski resorts